Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Konkurs o Laur Marszałka

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz 14. organizuje konkurs o Laur Marszałka dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2020. Zgłoszenia są przyjmowane do 31 marca.

Tegoroczny konkurs o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego zaplanowany został z myślą o jak najszerszym gronie producentów żywności z terenu województwa mazowieckiego.


Adresaci konkursu

Adresatami konkursu są nie tylko firmy komercyjne, ale także podmioty i organizacje zajmujące się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę, takie jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne i ekologiczne. Ponadto do konkursu mogą się zgłosić osoby fizyczne – muszą one jednak udokumentować swoją działalność certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych czy regionalnych. 


Cele konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością i innowacyjnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa oraz promocji mazowieckiej żywności.


Zgłoszenia

Zgłoszenia, na formularzu (do pobrania poniżej), są przyjmowane do 31 marca 2021 r. pocztą tradycyjną (na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa) lub mailową (e-mail: wydzialrolnictwa@mazovia.pl).


Więcej informacji

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UM (nr. tel.: 22 59 79 116 lub 22 59 79 352, e-mail: krzysztof.zaniewski@mazovia.pl lub agnieszka.kalinska@mazovia.pl).


Laur Marszałka dla sytochy i barszczu

W 2016 r. Laurem Marszałka Województwa Mazowieckiego wyróżniono dwa urzeckie przysmaki – sytochę i barszcz chrzanowo-buraczany, specjalności firmy Fanaberie i zespołu Łurzycanki.


Do pobrania

Autor: Patryk Siepsiak

2021-03-04

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer