Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Pomoc w opiece nad niepełnosprawnymi

Opiekunowie osób niepełnosprawnych z gminy Konstancin-Jeziorna mogą liczyć na wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Taką możliwość daje rządowy program „Opieka wytchnieniowa”, do którego przystąpił konstanciński Ośrodek Pomocy Społecznej.

„Opieka wytchnieniowa” to program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W tym roku jest on realizowany także przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.


Wsparcie dla opiekunów

To dobra wiadomość dla rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością. Głównym celem programu jest ich doraźne odciążenie, m.in. poprzez zapewnienie wsparcia w wykonywaniu obowiązków opiekuńczych lub zapewnienie zastępstwa. Dzięki temu opiekunowie zyskają czas dla siebie, będą mogli m.in. załatwić sprawy urzędowe, udać się do lekarza czy choćby pójść na spacer. Beneficjentami programu mogą być osoby sprawujące bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Pomoc świadczona będzie nieodpłatnie w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 


Trzeba złożyć wniosek

Konstanciński OPS przyznaje opiekę wytchnieniową na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę. Więcej informacji oraz druk karty zgłoszeniowej, którą należy złożyć w ośrodku, można znaleźć na stronie internetowej www.opskonstancinjeziorna.pl, zakładka Pomoc społeczna (link otwiera się w nowym oknie).

Autor: Patryk Siepsiak

2021-03-24

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer