Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Wszystkie decyzje wysłane do podatników

Konstanciński magistrat zakończył wysyłkę ponad 19,3 tys. decyzji podatkowych. W tym roku, w związku z trwającą pandemią COVID-19, dokumenty dostarczają mieszkańcom gminy listonosze.

Decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dostarcza Poczta Polska, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, pod wskazane przez podatników adresy korespondencyjne.


Wysyłka zakończona

Decyzje podatkowe są wydawane corocznie i dotyczą wszystkich nieruchomości należących do osób fizycznych. Wyjątkiem są te, dla których wysokość rocznego zobowiązania nie przekracza 8,50 zł, czyli równowartości kosztów wysyłki. W takim przypadku zobowiązanie podatkowe nie powstaje. Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wystawił w tym roku łącznie 19 321 decyzji. Ich wysyłka rozpoczęła się 20 stycznia i zakończyła w miniony piątek (26 lutego). 


Płatność w ratach

Przypominamy! Gdy wysokość podatku przekracza kwotę 100 zł jest on płatny w czterech ratach, zawsze do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada – z wyłączeniem podatku od środków transportowych, który należy uiścić do 15 lutego (I rata) i do 15 września (II rata). Gdy termin płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, podatek należy wpłacić najpóźniej w dniu następnym. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli decyzja podatkowa nie zostanie doręczona co najmniej na 14 dni przed płatnością pierwszej raty, podatek należy uiścić w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Indywidualne numery kont

Od 2020 r. obowiązują nowe numery kont, na które mieszkańcy wpłacają należności podatkowe – do każdej nieruchomości został przypisany indywidualny numer rachunku bankowego, znajdziemy go np. w tegorocznej decyzji podatkowej.

Autor: Patryk Siepsiak

2021-03-03

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer