Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Dotacje na sport przydzielone

Znane już są wyniki konkursu projektów wspierających rozwój sportu w gminie Konstancin-Jeziorna. Dziewięć klubów otrzyma w tym roku pół miliona złotych na m.in. organizację zawodów i szkolenia, w szczególności dzieci i młodzieży.

Na ogłoszony 30 grudnia 2020 r. otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu w gminie Konstancin-Jeziorna wpłynęło 18 projektów. O dotacje ubiegało się 11 klubów sportowych działających na terenie naszej gminy – tylko takie mogły startować w konkursie. 


Pół miliona

W wyniku oceny formalnej i merytorycznej komisja, powołana przez burmistrza, odrzuciła 2 projekty, które nie spełniły kryteriów formalnych. Pozostałe 16 projektów komisja zarekomendowała burmistrzowi do przyznania dotacji z budżetu gminy. Ostateczne wyniki konkursu poznaliśmy w czwartek (28 stycznia). W tym roku do 9 klubów sportowych trafi łącznie 500 tys. zł. 


Na szkolenie 

Dotacje mają być przeznaczone na m.in. organizację i udział w obozach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, udział w tych rozgrywkach oraz realizację programów szkoleniowych.


Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu
w gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2021

Lp.

Nazwa klubu sportowego

Nazwa projektu

Dotacja (w zł)

1.

MUKS Kosa Konstancin

Piłka nożna – szkolenie, organizacja i udział w rozgrywkach Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej drużyny seniorów MUKS Kosa Konstancin w 2021 r.

15 000,00

Piłka nożna – szkolenia, uczestnictwo, organizacja i udział w rozgrywkach MZPN, turniejach i obozach sportowych wszystkich grupdzieci i młodzieży MUKS Kosa Konstancin

94 000,00

2.

RKS 1923 Mirków

Rozpowszechnianie piłki seniorskiej w Konstancinie-Jeziornie – organizacja treningów, meczów oraz udział w rozgrywkach MZPN w dyscyplinie piłka nożna

29 000,00

3.

UKS Zryw

Udział zawodników UKS Zryw we współzawodnictwie sportowym na łyżwachi wrotkach w 2021 r.

50 000,00

4.

LKS Urzecze Gassy

Projekt wspierania rozwoju Klubu Sportowego LKS Urzecze Gassy poprzez stworzenie infrastruktury umożliwiającej przyjemne i efektywne uprawianie sportu

11 300,00

5.

KS Konstancin

Klub Sportowy Konstancin – działalność szkoleniowa, uczestnictwo w zawodach, turniejach, organizacja obozów w dyscyplinie piłka nożna

95 000,00

6.

KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej

Udział drużyny żeńskiej KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna w rozgrywkach III ligi Warszawsko- Mazowieckiego Związku Piłki Siatkowej

25 500,00

Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w turniejach i zawodach w dyscyplinie piłka siatkowa

37 000,00


Udział drużyny męskiej KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna w rozgrywkach ligowych Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Siatkowej

18 000,00

Obóz szkoleniowo-treningowy w piłce siatkowej w 2021 r.

17 500,00

7.

UKKK IPPON Konstancin-Jeziorna

Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w kraju i zagranicą w dyscyplinie karate kyokushin

18 000,00

Organizacja turnieju Mistrzostwa Konstancina-

-Jeziorny w karate kyokushin

6 000,00

8.

UKS Cirkus

Szkolenie sportowe i uczestnictwo w zawodachw korfballu

8 000,00

Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla dzieci i młodzieży z gm. Konstancin-Jeziorna oraz XXI Ogólnopolskiego Turnieju Korfballu w 2021 r.

17 000,00

9.

IKS Konstancin

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z gm. Konstancin-Jeziorna w dyscyplinie pływanie w 2021 r.

45 000,00

Działalność szkoleniowa w dyscyplinie koszykówka na wózkach w okresie od 1.02.2021 r. do 15.12.2021 r.

13 700,00


Z postępowania konkursowego odrzucone zostały projekty:

  • „Działalność szkoleniowa w dyscyplinie szermierka i uczestnictwo w zawodach w roku 2021 Integracyjnego Klubu Sportowego Fencer Konstancin” złożone przez IKS Fencer Konstancin z Chylic – projekt nie spełnił kryteriów formalnych.
  • „Profesjonalne szkolenie zawodników sekcji badmintona na terenie gm. Konstancin-Jeziorna” złożony przez Akademię Sportu Victoria z Kiełczowa – projekt nie spełnił kryteriów formalnych.


Do pobrania

Autor: Patryk Siepsiak

2021-01-29

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer