Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Kontrole segregacji odpadów

Będą kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna zasad segregacji odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości, którzy nie wywiązują się z tego obowiązku, muszą liczyć się z konsekwencjami i nałożeniem na nich opłaty podwyższonej.

Obowiązująca od ponad roku znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła konieczność selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na pięć frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady oraz odpady zmieszane. Od 1 stycznia 2020 r. to już nie wybór, ale obowiązek. 


Pamiętaj o tych zasadach

Firma Lekaro odpady komunalne od mieszkańców gminy odbiera w godz. 7.00–20.00. Powinny one zostać wystawione przed posesję lub udostępnione w otwartej altanie przed godz. 7.00 i wyłącznie w wyznaczonym dniu odbioru poszczególnych frakcji, zgodnie z harmonogramem. Przypominamy, że właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia firmie swobodnego dostępu oraz dojazdu do pojemników i worków. W przeciwnym razie odpady nie zostaną zabrane (bez możliwości złożenia w tym przypadku reklamacji). Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych dla zabudowy jednorodzinnej na rok 2021 r. (do pobrania poniżej).


Kontrola pojemników i worków

Pracownik firmy odbierającej odpady komunalne w każdej chwili może skontrolować zawartość worków lub pojemników. Kontrole w zakresie prawidłowej segregacji będą prowadzić także pracownicy Urzędu Miasta i Gminy. W przypadku stwierdzenia selektywnej zbiórki niezgodnej z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (link otwiera się w nowym oknie), burmistrz wyda decyzję administracyjną o zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W naszej gminie tzw. opłata podwyższona wynosi 72 zł od osoby miesięcznie.


Zadzwoń lub napisz

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z pracownikami Referatu Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy:

  • e-mail  odpady@konstancinjeziorna.pl,
  • tel.: 22 484 23 26 – deklaracje; 22 484 23 25 lub 22 484 24 49 wyjaśnienie wpłat; 22 484 24 22 lub 22 484 24 22  reklamacje.


Do pobrania 

Autor: Patryk Siepsiak  

2021-01-25

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer