Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Nabór kandydatów przedłużony

Do 16 lutego został przedłużony nabór kandydatów na rachmistrzów Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Dokumenty aplikacyjne należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań odbywa się co 10 lat. Ostatni był w 2011 r. Tegoroczny planowany jest w dniach 1 kwietnia–30 września. Obecnie trwa nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy będą przeprowadzać wywiady bezpośrednie lub telefoniczne, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19, wśród mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna.


Zadania i kandydaci

Kandydat na rachmistrza spisowego NSP powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Nowy termin

Uwaga! Zgłoszenia przyjmowane będą do 16 lutego 2021 r. (termin został wydłużony decyzją dyrektora Centralnego Biura Spisowego). Dokumenty aplikacyjne można składać:

  • osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77, w dni robocze w godz. 9.00–15.00);
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@konstancinjeziorna.pl;
  • poprzez ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej:/4576mqsekc/SkrytkaESP;
  • pocztą lub kurierem na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna).

Szczegóły w załączonym poniżej ogłoszeniu o naborze.


Informacje

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie: www.konstancinjeziorna.pl (link otwiera się w nowym oknie) oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Konstancinie-Jeziornie (nr tel. 22 484 23 10, e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl).


Do pobrania:

Autor: PWZ

2021-02-09

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer