Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Noworoczne zmiany w magistracie

Nowy rok przyniósł zmiany w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Został utworzony nowy wydział – Podatków i Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Ponadto od 1 stycznia swojego zastępcę ma skarbnik gminy.

Nowy Wydział Podatków i Gospodarki Odpadami Komunalnymi został wydzielony w ramach istniejącej struktury urzędu, a jego szeregi zasilili wybrani pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska oraz Referatu Podatków, Opłat i Egzekucji Administracyjnej, który z końcem 2020 r. został zlikwidowany, podobnie jak Referat Budżetowy.


Dwa referaty

W skład wydziału wchodzą dwa referaty: Referat Podatków oraz Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Kierownikiem pierwszego została Katarzyna Ignaczak, a drugiego – Agnieszka Sobieraj, która jest równocześnie szefem całego wydziału. Są to dotychczasowi pracownicy magistratu.


Zakresy działania

Do zakresu działania Referatu Podatków należy m.in.: ustalanie i naliczenia podatków; księgowanie wpłat i weryfikacja należności na kontach podatkowych; otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych; prowadzenie ksiąg rachunkowych dochodów gminy; sporządzanie wezwań do zapłaty i upomnień oraz prowadzenie postępowań w zakresie podatków.

Z kolei Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi odpowiedzialny jest m.in. za: nadzór nad Gminnym Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; realizację zadań zawartych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza; prowadzenie działań edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi; podejmowanie działań mających na celu zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych; prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w zakresie udzielania ulg w spłacie
należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz kierowanie do egzekucji tytułów wykonawczych.


Zastępca skarbnika

Zmiany w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna obowiązują od 1 stycznia. Tego dnia zostało także utworzone nowe stanowisko – zastępcy skarbnika gminy. Objęła je Katarzyna Żuber, kierownik zlikwidowanego Referatu Budżetowego, która jest jednocześnie kierownikiem nowego Wydziału Finansowego. Z nowym rokiem zmieniona została też nazwa jednej z komórek organizacyjnych urzędu. Chodzi o Biuro Informatyzacji.

Autor: Patryk Siepsiak

2021-01-04

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer