Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Wymień kopciucha z pomocą dotacji

Gmina Konstancin-Jeziorna już od kilku lat dotuje modernizację systemów ogrzewania. Na likwidację starego pieca węglowego i zakup proekologicznego urządzenia można otrzymać nawet 8 tys. zł. Trzeba tylko złożyć wniosek.

W tegorocznym budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na likwidację tzw. kopciuchów przeznaczono 200 tys. zł.


Na podstawie uchwał

Wsparcie finansowe przyznawane jest na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr 338/VII/22/2016 z 7 września 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, obejmujących modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych, na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego oraz Uchwały nr 254/VIII/18/2020 z 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany ww. uchwały.


Dla kogo?

Dotację może otrzymać każdy, kto posiada budynek – znajdujący się na terenie naszej gminy – ogrzewany piecem na paliwo stałe – zarówno osoby fizyczne, jaki i przedsiębiorcy. O przyznaniu dotacji decyduje poprawność złożonego wniosku oraz kolejność zgłoszenia – aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.


Wysokość dotacji

Dotacja obejmuje wymianę pieców opalanych na paliwa stałe na piece gazowe, olejowe, elektryczne lub pompy ciepła i wynosi 75 proc. wartości nowego urządzenia grzewczego, ale nie więcej niż 8 tys. zł. Dotację należy rozliczyć najpóźniej do 15 listopada.


Co należy zrobić, aby uzyskać dotację

  • Krok 1. Złożyć do Urzędu Miasta i Gminy wniosek – wzór do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce: Środowisko i ekologia/Powietrze (link otwiera się w nowym oknie).
  • Krok 2. Podpisać z gminą umowę dotacyjną.
  • Krok 3. Zdemontować i legalnie zutylizować stary piec. Kupić, zainstalować i uruchomić nowe urządzenie grzewcze.
  • Krok 4. Złożyć wniosek o rozliczenie dotacji wraz z dokumentami potwierdzającymi przeprowadzenie modernizacji systemu ogrzewania.


Więcej informacji

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy (nr. tel.: 22 484 24 24).

Autor: OŚiR

2021-01-26

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer