Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Zostań rachmistrzem spisowym

W najbliższy poniedziałek (1 lutego) rusza nabór na rachmistrzów Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, który zostanie przeprowadzony w 2021 r. Zapraszamy do udziału w rekrutacji. Zgłoszenia przyjmowane będą do 9 lutego.

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. będzie miał miejsce Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (obecnie procedowana jest zmiana ustawy wydłużająca czas trwania spisu do 30 września 2021 r.). Burmistrz Kazimierz Jańczuk, jako Gminny Komisarz Spisowy, w czwartek (28 stycznia) ogłosił otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.


Zadania i kandydaci

Głównym zadaniem rachmistrza będzie przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19, wśród mieszkańców naszej gminy.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Jak się zgłosić?

Zgłoszenia kandydatów na rachmistrzów przyjmowane będą od 1 do 9 lutego 2021 r. Dokumenty aplikacyjne można składać:

  • osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77, w dni robocze w godz. 9.00–15.00);
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@konstancinjeziorna.pl;
  • poprzez ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej:/4576mqsekc/SkrytkaESP;
  • pocztą lub kurierem na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna).

Szczegóły w załączonym poniżej ogłoszeniu o naborze.


Informacje

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie: www.konstancinjeziorna.pl (link otwiera się w nowym oknie) oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Konstancinie-Jeziornie (nr tel. 22 484 23 10, e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl).


Do pobrania:

Autor: PWZ

2021-01-28

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer