Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Ankieterzy zapytają mieszkańców

W listopadzie i grudniu do drzwi mieszkańców Konstancina-Jeziorny zapukają ankieterzy. Ma to związek z rozpoczęciem prac nad planem gospodarki niskoemisyjnej. Dzięki dokumentowi gmina będzie mogła starać się o pieniądze na realizację zadań związanych z ochroną powietrza.Szanowni Mieszkańcy!

Chciałbym poinformować, że dzięki dofinansowaniu w wysokości 85 % z Funduszu Spójności w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet IX, działanie 9.3, Gmina Konstancin-Jeziorna przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
Jest to dokument strategiczny, wyznaczający działania niezbędne do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej, poprawy jakości powietrza oraz zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.
Prace nad Programem przebiegać będą w dwóch etapach. Pierwszy obejmuje rok bieżący, a w jego zakres wchodzi, przygotowanie bazy danych dotyczących gospodarki energią w sektorach i obiektach oraz wykonanie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych jak również zużycia energii na obszarze miasta. Etap drugi obejmuje te same zadania jednak na terenach wiejskich i przeprowadzany będzie w 2015 roku.
Opracowanie i przyjęcie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli Gminie zwiększyć szanse na dofinansowanie ze środków krajowych jak również Unii Europejskiej wielu przedsięwzięć istotnych dla rozwoju naszej Gminy.
W najbliższym czasie tj. w listopadzie i grudniu tego roku na terenie miasta pojawią się ankieterzy, którzy przeprowadzą wśród mieszkańców spis z natury. Ankieta ma na celu dostarczyć niezbędne dane m.in., na temat zużycia energii elektrycznej, zużycia paliw, źródeł ciepła, emisji, stanu technicznego, zwłaszcza izolacji termicznej budynków itd. Inwentaryzację przeprowadzać będą Pracownicy firmy Ekolog Sp. z o.o. z Poznania.
Informacje uzyskane z ankiety zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby opracowania Programu a udzielenie odpowiedzi nie jest dla Państwa w żaden sposób wiążące.
Proszę o życzliwe potraktowanie ankieterów, wszelką możliwą pomoc w zakresie przeprowadzania ankiety oraz o udzielanie rzetelnych i wyczerpujących odpowiedzi na przygotowane pytania, co z pewnością przyczyni się do uzyskania wysokiej jakości opracowywanego dokumentu.

Z podziękowaniem

Kazimierz Jańczuk

Autor: Wydz. OŚiR

2014-11-12

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer