Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Gmina zapłaci za usunięcie azbestu

Gmina Konstancin-Jeziorna realizuje dwa programy, dzięki którym mieszkańcy mają możliwość usunięcia eternitu z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych. Osoby zainteresowane powinny złożyć w magistracie odpowiedni wniosek.

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, kontynuując realizację rozpoczętego w 2003 r. programu bezpiecznego usuwania materiałów budowlanych zawierających azbest, zachęca wszystkich mieszkańców do składania wniosków dot. odbioru i utylizacji płyt azbestowo-cementowych. Na podstawie składanych wniosków odebrany zostanie nieodpłatnie już zdemontowany eternit.

Dodatkowo, gmina przygotowuje wniosek o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utylizację azbestu. Dotacja będzie przeznaczona dla osób fizycznych, w tym wspólnot mieszkaniowych nie prowadzących działalności gospodarczej, które złożą wnioski o dofinansowanie. Wymogiem podstawowym jest, aby osoba składająca wniosek posiadała tytuł prawny do nieruchomości znajdującej się na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, z której ma zostać usunięty eternit.

Planowana dotacja pokryje 100 % kosztów związanych z odbiorem i utylizacją azbestu, czyli:

- koszt demontażu płyt azbestowych;

- koszt transportu do miejsca unieszkodliwienia;

- koszt unieszkodliwienia azbestu.
Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Wnioski dot. refundacji kosztów demontażu, transportu i utylizacji płyt azbestowo-cementowych przyjmowane będą do 16 lutego 2015 r. Komplet dokumentów należy złożyć w kancelarii konstancińskiego magistratu (ul. Warszawska 32, pok. nr 4).

Szczegółowe informacje dot. procedury naboru wniosków można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Warszawska 31, budynek galerii Lima, tel.: 22-484-25-93, 22-484-25-12).

Autor: Wydz. OŚiR

2015-01-21

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer