Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Konkurs na realizację zadań publicznych

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu m.in. kultury fizycznej, turystyki, kultury, ratownictwa i integracji społecznej. Samorząd przeznaczy na ten cel 230 tys. zł. Termin składania ofert mija 9 kwietnia.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą otrzymać pomoc finansową na przygotowanie i przeprowadzenie m.in. turniejów, gier i zabaw sportowych dla dzieci i młodzieży, przedsięwzięć promujących turystykę i krajoznawstwo, a także realizację projektów aktywizujących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.  Gmina przeznaczy na ten cel 230 tys. zł.

Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Warszawskiej 32 (pok. nr 4) w nieprzekraczalnym terminie do 9 kwietnia, do godz. 15.00.

Szczegóły w zamieszczonym ogłoszeniu. Poniżej do pobrania również wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oświadczenie oferenta.

Autor: Patryk Siepsiak

2015-03-13

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer