Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Konkurs projektów na wsparcie sportu

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu w 2015 roku. Wnioski o dotację można składać do 23 stycznia. Do podziału jest 250 tys. zł.

W ogłoszonym konkursie mogą uczestniczyć kluby sportowe nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność sportową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Na realizację projektów w 2015 r. gmina przeznaczy środki finansowe w wysokości 250 tys. zł. 

Wniosek o przyznanie dotacji należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, pok. nr 4 (kancelaria urzędu) w nieprzekraczalnym terminie do 23 stycznia 2015 roku, do godz. 12.00. Za datę przedłożenia wniosku uznaje się dzień i godzinę jego wpływu do UMiG Konstancin-Jeziorna.

Więcej informacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej i załączonym ogłoszeniu. Poniżej do pobrania także niezbędne formularze.

Autor: Patryk Siepsiak

2015-01-08

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer