Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Konsultacje programu współpracy

Urząd Gminy Konstancin-Jeziorna zaprasza organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

Roczny Program jest najważniejszym dokumentem we współpracy między gminą a przedstawicielami organizacji pozarządowych. Jego zapisy określają cel programu, formę i zakres współpracy, a także priorytetowe zadania publiczne.

Projekt programu dostępny jest na stronie internetowej: Biuletynu Informacji Publicznej

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie od 24 września 2014 do 6 października 2014 roku do godz. 16.00:

a) za pośrednictwem poczty pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna,

b) osobiście bezpośrednio w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jezioma przy ul. Warszawskiej 32,

c) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: promocja@konstancinjeziorna.p1

d) faksem pod nr /22/ 756 48 85.

Autor:

2014-09-24

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer