Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Konsultacje programu zakończone

Zakończyły się konsultacje projektu "Programu współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok". Organizacje na zgłaszanie uwag do dokumentu miały dwa tygodnie. W tym czasie do konstancińskiego ratusza nie wypłynęła żadna opinia.

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015" zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia nr 182/VI/2014 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 24 września 2014 r. 

Konsultacje prowadzone były w formie zamieszczenia ww. projektu uchwały:

  • na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna, mogły zgłaszać uwagi i opinie do ww. projektu uchwały formie pisemnej w terminie: od 24.09.2014 do 06.10.2014, do godz. 16:00, w następujący sposób:

  • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna,
  • osobiście bezpośrednio do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: promocja@konstancinjeziorna.pl,
  • za pośrednictwem faxu, nr faxu 22-756-48-85.


W wyznaczonym terminie konsultacji tj. od 24.09.2014 do 06.10.2014 nie wpłynęła żadna uwaga i opinia.

Autor: Patryk Siepsiak

2014-10-10

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer