Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Nagrody dla sportowców - złóż wniosek

Najbardziej utalentowani i osiągający sukcesy konstancińscy sportowcy mogą otrzymać od gminy Konstancin-Jeziorna nagrodę pieniężną. Uwaga! Termin przyjmowania wniosków upływa 15 listopada.

Nagrody przyznawane są raz w roku przez burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna. Mogą się o nie ubiegać sportowcy - zameldowani na stałe w naszej gminie, którzy mają na swoim koncie wybitne wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie, a w szczególności biorący udział w zawodach rangi: igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata lub Europy, puchar świata lub Europy, liga światowa lub europejska organizowanych przez uprawnione federacje, związki i centrale sportowe.

Poza tym na pomoc finansową mogą liczyć sportowcy, którzy zajęli miejsca I-IV w mistrzostwach województwa, a także grają w ligach krajowych (ekstraklasa, I i II liga) lub mogą się pochwalić innymi szczególnymi osiągnięciami w określonych dyscyplinach sportowych.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać: władze klubu sportowego, stowarzyszenia kultury fizycznej lub odpowiedniego związku sportowego, jednostki oświatowe, mieszkańcy gminy oraz właściwa komisja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.

Komplet dokumentów należy złożyć do 15 listopada w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (pok. nr 4), albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna (Uwaga! W tym przypadku decyduje data wpłynięcia wniosku do urzędu).

Osiągnięcia muszą być udokumentowane i obejmować okres od 1 listopada do 31 grudnia 2013 roku oraz od 1 stycznia do 31 października 2014 roku.

Autor: Patryk Siepsiak

2014-10-22

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer