Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Projekt budżetu jest już gotowy

Najwięcej na inwestycje i oświatę. Projekt przyszłorocznego budżetu gminy Konstancin-Jeziorna jest już gotowy. W piątek (14 listopada) został przekazany do Biura Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Zakładane w projekcie budżetu dochody gminy wyniosą 130.457.370 zł (bieżące - 123.457.370 zł, majątkowe - 7.000.000 zł). Pochodzić będą głównie z wpływów m.in. z: PIT, CIT, podatków i opłat lokalnych, subwencji ogólnej oraz sprzedaży gminnych nieruchomości. Przyszłoroczne wydatki zaplanowano na poziomie 152.399.364 zł (bieżące - 110.533.901 zł, majątkowe - 41.865.463 zł), z czego ponad 42,7 mln zł stanowi oświata, a prawie 40 mln zł zostanie przeznaczonych na inwestycje i zakupy inwestycyjne. 

Na liście przyszłorocznych zadań znalazły się m.in. budowy: wodociągu i kanalizacji w sołectwach położonych w południowej części gminy (8 mln zł), ciągu ulic Zubrzyckiego i Przesmyckiego wraz z infrastrukturą (3 mln zł), nowego ratusza (10 mln zł), sali gimnastycznej w Opaczy (1,8 mln zł) i modernizacja "Tęczowego Przedszkola" w Konstancinie-Jeziornie (1,6 mln zł).

Projekt zakłada również 21.941.994 zł deficytu, który zostanie pokryty m.in. z zaciągniętych pożyczek i nadwyżek. Prognozowana kwota zadłużenia gminy na koniec 2015 roku wyniesie 10.384.929 zł. Projekt uchwały budżetowej na 2015 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej trafił 14 listopada do Biura Rady Miejskiej oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Poniżej zamieszczamy do pobrania projekt uchwały budżetowej gminy Konstancin-Jeziorna na 2015 rok i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2020.

 

Autor: Patryk Siepsiak

2014-11-17

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer