Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Projekt MPZP Kawęczyna Zachodniego

Do 23 marca trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego. Dyskusja nad przyjętymi w dokumencie rozwiązaniami odbędzie się 16 marca o godz. 17.

Od 2 do 23 marca z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, można się zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego  Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Mirkowska 39A), w godz. 9.00-15.30. Dokument został również udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna, a także, po raz pierwszy, w Gminnym Systemie Informacji Przestrzennej (G-SIP).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w w poniedziałek, 16 marca w sali posiedzeń konstancińskiego magistratu przy ul. Świetlicowej 1. Początek spotkania o godz. 17.00 .

Autor: Patryk Siepsiak

2015-03-03

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer