Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Rada przyjęła budżet na 2015 rok

Rada Miejska Konstancina-Jeziorny przyjęła budżet na 2015 rok. Dochody opiewają na kwotę ponad 130 mln zł, a wydatki na 152 mln zł, z czego aż prawie 40 mln zł zostanie przeznaczonych na inwestycje i zakupy inwestycyjne.


Uchwałę budżetową na 2015 rok oraz wieloletnią prognozę finansową gminy konstancińscy radni przyjęli na ostatniej sesji, która odbyła się 14 stycznia. Zgodnie z dokumentem planowane na ten rok dochody wyniosą 130.405.250 zł, a wydatki - 152.259.924 zł. Z kolei deficyt uplasuje się na poziomie 21.854.674 zł. (to 16,8% przy dopuszczalnych 20%). 

Prognozowana, łączna kwota zadłużenia gminy na koniec 2015 r. ma wynieść 8.775.229 zł, co stanowi 6,7% planowanych dochodów budżetowych, przy dopuszczalnych 60%. Wydatki majątkowe w 2015 roku zaplanowano w wysokości 41.639.838 zł, w tym wydatki inwestycyjne - 37.667.115 zł i zakupy inwestycyjne - 2.182.928 zł. Pozostałe wydatki majątkowe to 1.789.795 zł.
Najwyższe wydatki, w kwocie 42.664.283 zł, zostaną poniesione na oświatę, z czego subwencja stanowi 13.398.694 zł, pozostałą kwotę - 29.265.589 zł - gmina pokryje ze źródeł własnych. Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska gmina przeznaczy 19.560.843 zł. Transport i łączność pochłoną 15.568.920 zł, a pomoc społeczna - 8.751.849 zł. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zarezerwowano 4.961.729 zł. Na kulturę fizyczną gmina planuje wydatkować kwotę 2.495.712 zł. Wpłata na tzw. „Janosikowe” wyniesie 11.514.853 zł. W tym roku na fundusz sołecki zarezerwowano 484.134 zł, natomiast na realizację budżetu obywatelskiego - 844.133 zł.

Przyjęty budżet, w zakresie wydatków, jest największym w historii gminy Konstancin-Jeziorna. Zaplanowane przedsięwzięcia zapewnią jej dalszy rozwój i poprawią standard życia mieszkańców.

Autor: PWOS

2015-01-21

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer