Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Ruszyła rekrutacja do przedszkoli

W poniedziałek, 2 marca rozpoczęła się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna. Na dzieci czeka łącznie 420 miejsc. Rodzice na złożenie wniosku mają miesiąc.

Obecnie do gminnych przedszkoli uczęszcza 351 maluchów. W nowym roku szkolnym 2015/2016 publiczne placówki będą mogły przyjąć 420 dzieci. Najwięcej Tęczowe Przedszkole przy ulicy Jaworskiego 3 w Konstancinie-Jeziornie, w którym po modernizacji liczba miejsc zwiększy się do 125. 

O przyjęciu dziecka do danego przedszkola decyduje liczba punktów uzyskanych podczas rekrutacji. Kryteria naboru zostały podzielone na cztery punktowane kategorie - łącznie można uzyskać 14 punktów. Premiowane będzie m.in. posiadanie rodzeństwa w danej placówce czy odległość przedszkola od miejsca zamieszkania. Wnioski można składać od 2 do 31 marca.

Aby zapisać dziecko do wybranego przedszkola, należy złożyć w nim wypełnioną kartę zgłoszeniową. Formularz dostępny jest w poszczególnych placówkach oraz na naszej stronie internetowej (do pobrania poniżej).

Wyjątek stanowi Tęczowe Przedszkole. W związku z jego remontem, wnioski o przyjęcie dziecka do tego przedszkola dostępne są w: Zespole Szkół nr 3 przy ul. Bielawskiej 57 - (sala nr 14 na parterze), Zespole Szkół Integracyjnych nr 5 przy ul. Szkolnej 7 - (pokój nr 10 oraz sala nr 7 na parterze), Gminnym Żłobku nr 1 przy ul. Jaworskiego 3. Wypełnione dokumentu wraz z załącznikami w przypadku Tęczowego Przedszkola będą przyjmowane tylko w siedzibie Zespołu Szkół Integracyjnych nr 5 przy ul. Szkolnej 7 w pokoju nr 10.

Samorządowe kryteria naboru:

1. Jeśli do przedszkola lub oddziału przedszkolnego uczęszcza już rodzeństwo kandydata, dziecko otrzymuje 4 punkty.

2. Jeśli rodzice (opiekunowie prawni) dziecka pracują lub uczą się i ich zajęcia odbywają się w czasie pracy przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole bądź jeśli rodzic samotnie wychowuje dziecko i pracuje lub uczy się, a jego zajęcia odbywają się w czasie pracy przedszkola, kandydat otrzymuje 4 punkty.

3. Jeśli dziecko zamieszkuje w odległości do 3 km od przedszkola lub oddziału przedszkolnego, otrzymuje 4 punkty.

4. Jeśli dochód w rodzinie kandydata nie przekracza 150% kwoty, o której jest mowa w art. 5 ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, dziecko otrzymuje 2 punkty. („Art. 5. 1. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł”).

.


Terminarz rekrutacji na rok 2015/2016 r.

Lp. Rodzaj czynności Termin Termin postępowania uzupełniającego
1. Składanie wniosków wraz z załącznikami 2-31 marca br. 17-21 sierpnia br.
2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 10 kwietnia br. o godz. 12.00 25 sierpnia br. o godz. 12.00
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata na piśmie woli przyjęcia od 13 do 17 kwietnia br. 26 sierpnia br.
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 24 kwietnia br. godz.12.00 28 sierpnia br.godz. 12.00
5. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (do 1 maja br.) do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (do 4 września br.)
6. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia (do 6 maja br.) do 5 dni od daty złożenia wniosku   o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia (do 9 września br.)
7. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia (do 13 maja br.) do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia (do 16 września br.)
8. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (do 20 maja br.) do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (do 23 września br.)


Autor: Patryk Siepsiak

2015-03-02

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer