Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Sanepid sprawdził jakość wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie sprawdził jakość wody dostarczanej przez sieć wodociągową do mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna. Wyniki badań potwierdziły, że spełnia ona wszystkie standardy spożycia.

Monitoring prowadzony był od marca do grudnia ubiegłego roku. Próbki wody pobrano z ujęć znajdujących się m.in. przy ul.: Potulickich 1, Wierzejewskiego 12, Mirkowskiej 56, Piłsudskiego 3 A, Wiśniowej 4 A, Waldorffa, Leonarda da Vinci i al. Stanisława Lema 2, a także w miejscowościach: Gassy, Obory, Kawęczynek, Kawęczyn i Czarnów.

Badania przeprowadzone pod kątem bakteriologicznym i fizykochemicznym nie wykazały żadnych ustępstw od norm. Woda z wodociągów publicznych: Warecka, Literatów, Opacz, Nowe Wierzbno, Borowina - zarządzanych przez konstanciński Zakład Gospodarki Komunalnej, a także z wodociągu w Czarnowie (Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości w gm. Konstancin-Jeziorna) i wodociągu Konstancja (GTC Konstancja Sp. z o.o.), spełnia wszystkie standardy spożycia.

Wyniki są zgodne z normami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 Nr 61, poz. 417).

Autor: Patryk Siepsiak

2015-01-29

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer