Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Zgłoszenia projektów do Strategii ZIT

Do 17 lutego trwa nabór projektów, które mają szansę znaleźć się w "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+". Chodzi o przedsięwzięcia związane m.in. z przebudową istniejących systemów ciepłowniczych. Wnioski mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorcy.


Miasto Stołeczne Warszawa, jako lider porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego prowadzi nabór propozycji projektów komplementarnych do ujęcia w "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+". 

Nabór dotyczy propozycji projektów zlokalizowanych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym, obejmującym 40 gmin, w tym gm. Konstancin-Jeziorna. 

Nabór jest prowadzony wyłącznie w zakresie projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Osi Priorytetowej I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla następujących Priorytetów Inwestycyjnych:

  • 4.V. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu;
  • 4.VI. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

Więcej informacji na temat naboru projektów, w tym uprawnionych wnioskodawców można znaleźć na stronie internetowej: omw.um.warszawa.pl.

Autor: PWOS/um.warszawa.pl

2015-02-12

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer