Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Budżet obywatelski: Rusza głosowanie na projekty

We wtorek (16 czerwca) rusza głosowanie nad projektami mieszkańców zgłoszonymi do budżetu obywatelskiego gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok. Do rozdysponowania jest milion złotych. Zobacz - jak, gdzie i na co możesz głosować.

W ramach budżetu obywatelskiego do Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wpłynęło ponad 40 wniosków. Wszystkie inicjatywy zostały zweryfikowane m.in. pod kątem formalno-prawnym przez komisję powołaną przez burmistrza Kazimierza Jańczuka. Do kolejnego etapu przeszło 27 projektów - na łączną kwotę ponad 1,8 mln zł. Do rozdysponowania jest jednak milion złotych. Teraz o dalszym losie projektów zadecydują mieszkańcy gminy.

W najbliższy wtorek (16 czerwca) rusza głosowanie, które zakończy się 30 czerwca. Mogą wziąć w nim udział tylko mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna, którzy w dniu głosowania mają ukończone 16 lat.

Zgłaszając się do jednego z jedenastu poniższych punktów otrzymamy kartę do głosowania. Z listy projektów wybieramy tylko jeden i w kratce przy nim stawiamy znak "X" (dwie przecinające się linie). Wyniki głosowania poznamy do 31 lipca. Głosować można również listownie - kartę należy wysłać na adres Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna z dopiskiem „Budżet Obywatelski” – o ważności głosu decyduje data wpływu do urzędu.

W TYCH PUNKTACH ZAGŁOSUJESZ NA PROJEKTY
ZGŁOSZONE DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO


Zestawienie wniosków zakwalifikowanych do głosowania:
(numer wniosku / nazwa zadania - szacowany koszt)

Zadania inwestycyjne:

2 / Wykonanie oświetlenia drogi gminnej na terenie Obórek - 80.000 zł
4 / Położenie nakładki asfaltowej w m. Okrzeszyn - 72.000 zł
5 / Zakup i montaż trzech znaków drogowych „uwaga zwierzęta” w m. Okrzeszyn - 4.500 zł
6 / Zakup i montaż stojaka na rowery w m. Okrzeszyn - 1.000 zł
7
/ Wykonanie gazowego centralnego ogrzewania w Domu Ludowym w Czernidłach - 90.000 zł
9 / Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci – II etap w m. Parcela - 100.000 zł
10 / Położenie nakładki asfaltowej w m. Opacz - 25.000 zł
11 / Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Jaworskiego 21 os. Mirków - 45.000 zł
12 / Utwardzenie drogi w m. Kępa Oborska - 70.000 zł
13 / Modernizacja oświetlenia ul. Paproci - 16.000 zł
14 / Połączenia chodnika po stronie południowej ul. Bielawskiej - 37.000 zł
15 / "Minizdroje uliczne" na terenie miasta - 77.000 zł
17 / Utwardzenie ul. Elektrycznej - 190.000 zł
18 / Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej - 292.000 zł
19 / Zakup, montaż i podłączenie kamer monitoringu miejskiego w Skolimowie - 50.000 zł
21/ Ocieplenie i elewacja budynku gminnego w Bielawie - 145.000 zł
23 / Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w m. Łęg - 64.000 zł
24 / Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 16/2 i 56 w m. Okrzeszyn - 112.000 zł
26 / Wyasfaltowanie odcinka gminnej drogi wewnętrznej długości ok. 100 mb.w m. Cieciszew - 32.000 zł
27 / Wykonanie oświetlenia łącznika ul. Stawowej i Zaułek - 30.000 zł
29 / Remont Domu Ludowego w Gassach oraz ułożenie kostki brukowej przed domem- 65.000 zł
30 / Kompleksowy remont ul. Kołobrzeskiej - 730.000 zł
33 / Dokumentacja projektowa nadbudowy nad częścią parteru budynku Zespołu Szkół Integracyjnych nr 5 przy ul. Szkolnej - 30.000 zł
34 / Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie - 182.500 zł (w tym ok. 32.000 zł z funduszu sołeckiego)

Łącznie: 1.737.500 zł

Zadania z zakresu turystyki, sportu, rekreacji i kultury:

35 / Rozruszaj Konstancin - 21.700 zł
36 / Strefa kobiet Pozytywnie Zakręconych w „Hugonówce - 9.300 zł
39 / Cykl turniejów brydża sportowego dla seniorów 60+ w „Hugonówce” - 33.000 zł

Łącznie: 64.000 zł

Autor: Patryk Siepsiak

2015-06-12

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer