Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny | Konstancin-Jeziorna

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny

16 października 2017 r. nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Virtual WOF, czyli Wirtualnego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt, którego liderem jest m.st. Warszawa, realizowany był na terenie 26 gmin województwa mazowieckiego.

Celem projektu było upowszechnianie nowoczesnych technologii informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym osób
z dysfunkcjami wzroku.

Gmina Konstancin-Jeziorna jako partner w projekcie realizowała dwa komponenty projektu:

  •  e-środowisko – zakładała stworzenie systemu zbierania i przetwarzania w czasie rzeczywistym danych dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach – jakości powietrza: PM10, PM2,5, NO2, CO, O3, parametry meteorologiczne: prędkość wiatru [km/h], opad atmosferyczny [mm], wilgotność względna powietrza [%], ciśnienie atmosferyczne [hPa], natężenie i struktura ruchu, średnia prędkość pojazdów oraz natężenia hałasu wg parametrów: LAeq12, LAeq4, LAeq16, LAeq8. Dane, wskazówki i ostrzeżenia dla instytucji i mieszkańców prezentowane były w formie rozwiązania desktopowego i aplikacji mobilnej (warstwa informacyjno-promocyjna, prezentacja danych na mapie, moduł prezentacji danych pomiarowych). Ułatwiła podejmowanie codziennych wyborów przez mieszkańców i ułatwia procesy decyzyjne i planistyczne instytucjom zarówno publicznym, jak i prywatnym. Zaletą rozwiązania jest wysoka aktualność danych oraz ich lokalność/dokładność lokalizacyjna;
  •  e-turystyka – zakładała stworzenie wspólnej bazy danych o atrakcjach turystycznych wraz z mechanizmem dokonywania automatycznych tłumaczeń na minimum cztery języki obce. Obiekty uwzględnione w bazie zostanły wyposażone w rozwiązania technologiczne, które umożliwiły użytkownikowi otrzymywanie informacji o atrakcji, aktualnych wydarzeniach, promocjach w momencie przebywania w ich pobliżu. Oznaczonymi obiektami były m.in. wybrane muzea, teatry, pomniki, parki, skwery itp. Aplikacja ma możliwość personalizacji, planowania własnych ścieżek zwiedzania i funkcję concierge'a – osobistego przewodnika. Profil użytkownika uwzględna przedział wiekowy, preferowany język, ewentualne niepełnosprawności oraz zainteresowania takie jak sport, muzyka, historia, aktywny wypoczynek, sztuka, teatr i kino, muzea i galerie. Aplikacji posiada moduł audiodeskrypcji, dzięki któremu z obiektami turystycznymi i dziedzictwem kulturowym będą mogły zapoznać się także osoby z dysfunkcjami wzroku.

Całkowita wartość projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny to 70 592 601,31 zł.
Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 56 474 081,04 zł.

Wartość komponentów realizowanych w gminie wyniosła 649 479,99 zł., natomiast wysokość dotacji to 519 583,99 zł.

logo