Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

Siedziba Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

ul. Żeromskiego 15 (wejście od ul. Piasta)
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 754 61 86, 730 535 004
e-mail: biuroatgosir-konstancin [dot] pl
www.gosir-konstancin.pl

Dyrektor: Mariusz Kochański

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek–piątek w godz. 8.00–22.00
 • biuro: poniedziałek–piątek w godz. 8.00–16.00
 • recepcja/kasa: poniedziałek–piątek w godz. 15.30–21.30

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie został powołany 2 października 2006 r. na mocy uchwały Rady Miejskiej. Ma na celu rozwijanie i zaspokajanie społecznych potrzeb w zakresie kultury fizycznej i sportu mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna poprzez:

 • świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej;
 • administrowanie gminnymi obiektami sportowymi, rekreacyjnymi i rehabilitacyjnym wraz z infrastruktura towarzysząca;
 • wynajmowanie i wydzierżawianie składników majątku trwałego, a także pobieranie innych pożytków z majątku;
 • prowadzenie sekcji rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży;
 • współpraca z placówkami oświatowymi;
 • współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami, szczególnie z organizacjami pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej;
 • wykonywanie na zasadzie zlecenia przez burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna czynności w zakresie powierzania realizacji zadań publicznych dotyczących kultury fizycznej organizacjom pożytku publicznego oraz ich nadzorowania i rozliczania;
 • wykonywanie innych zadań określonych w planie finansowym GOSiR lub zleconych przez burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna.

Nadzór nad działalnością Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji sprawuje burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna.


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/index.php/news/jednostki-organizacyjne/gminny-osrodek-sportu-i-rekreacji