Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Masz szambo? Do 30 listopada powinieneś to zgłosić do urzędu

Tylko dwa tygodnie zostały właścicielom nieruchomości na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, którzy posiadają na swojej działce szambo, na zgłoszenie tego faktu do Urzędu Miasta i Gminy. To ustawowy obowiązek.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach konstanciński magistrat ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne. W związku z tym, każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, który ma na swojej działce szambo, musi ten fakt zgłosić w Urzędzie Miasta i Gminy. Jest na to czas do 30 listopada 2021 r. Jest to ustawowy obowiązek

Złóż zgłoszenie

Druk zgłoszenia (do pobrania poniżej) należy wypełnić i podpisać, a następnie:

  • wrzucić do skrzynki podawczej w holu urzędu (wejście od ul. Kolejowej);
  • przesłać pocztą na adres: Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna);
  • przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelariaatkonstancinjeziorna [dot] pl lub
  • poprzez platformę ePUAP:/4576mqsekc/SkrytkaESP.

Właściciele nieruchomości, którzy nie dopełnią powyższych formalności mogą spodziewać się kontroli pracowników konstancińskiego magistratu. 

Umowa na wywóz nieczystości

Ponadto przypominamy, że zgodnie z ww. ustawą posiadacze szamb muszą mieć podpisaną umowę na ich opróżnianie z firmą mającą stosowne zezwolenie oraz dowody uiszczania opłat za usługę wywozu ścieków. Pozbywanie się ich na własną rękę jest niezgodne z przepisami i podlega wysokim karom finansowym.

Wszystkich niezbędnych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMiG pod numerem telefonu: 22 484 24 21.
 

Do pobrania
Załącznik Size
Zgłoszenie posiadania szamba 53 KB

Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/index.php/news/srodowisko/masz-szambo-do-30-listopada-powinienes-zglosic-do-urzedu