Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Burmistrz gminy ze złotą odznaką od związku emerytów

Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna, w czwartek (25 listopada) otrzymał Złotą Odznakę Honorową Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Wyróżnienie to zostało przyznane za całokształt pracy na rzecz osób starszych oraz za wspieranie działań organizacji.

Złota Odznaka Honorowa Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów to wyróżnienie przyznawane osobom, organizacjom i instytucjom za działania wspierające związek oraz seniorów. 25 listopada do grona odznaczonych dołączył Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna.

Wyjazdowe posiedzenie

Odznakę przekazano podczas wyjazdowego posiedzenia Zarządu Oddziału Okręgowego PZERiI w Warszawie, które w miniony czwartek odbyło się w sali konferencyjnej konstancińskiego ratusza, a wręczył ją Janusz Czyż, przewodniczący zarządu okręgowego i wiceprzewodniczący zarządu głównego związku. – Bardzo serdecznie dziękuję za wyróżnienie – powiedział burmistrz Kazimierz Jańczuk. – Jako władza samorządowa czynimy tylko swoją powinność względem seniorów. Wszystkie nasze działania są podziękowaniem za waszą dotychczasową pracę, za to co budowaliście w tej, jak i każdej innej gminie.

Gmina dla seniorów

Spotkanie członków Zarządu Oddziału Okręgowego PZERiI było okazją do prezentacji działań podejmowanych przez gminę Konstancin-Jeziorna i jej jednostki na rzecz osób starszych. Jest ich naprawdę sporo. Konstanciński Dom Kultury oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oferują bogatą ofertę bezpłatnych zajęć artystycznych, gimnastycznych i rekreacyjno-sportowych. W gminie działa aż siedem kół seniora oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku. Kilka lat temu powstała także rada seniorów. Do starszych mieszkańców adresowane są projekty „Opaski bezpieczeństwa“ i „Koperta życia“. Z kolei dzięki Ogólnopolskiej Karcie Seniora, mają oni dostęp do specjalnie dla nich przygotowanych zniżek oraz ofert instytucji gminnych i usług komercyjnych. A to jeszcze nie wszystko. W planach jest także utworzenie m.in. Klubu Senior+ na os. Mirków.

Dobre praktyki

Wszystkie te działania znalazły uznanie w oczach uczestników czwartkowego posiedzenia. – To, co robicie na rzecz naszego środowiska wyróżnia Konstancin-Jeziornę spośród innych lokalnych samorządów – przyznał Janusz Czyż. – Myślę, że przejmiemy dobre praktyki i wykorzystamy je w naszej działalności związkowej na rzecz seniorów.
Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem Konstancina-Jeziorny.


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/index.php/news/burmistrz-gminy-ze-zlota-odznaka-od-zwiazku-emerytow