Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Gminna dotacja na małą retencję

Gmina Konstancin-Jeziorna udziela dotacji na zakup zbiornika do gromadzenia deszczówki. Dofinansowanie wynosi 50 procent poniesionych kosztów. Trzeba tylko złożyć wniosek. Jest na to czas do 1 listopada. 

Na podstawie uchwał

Wsparcie finansowe przyznawane jest na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr 269/8/20/2020 z 16 września 2020 r., w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegającej na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.

Dla kogo?

Dotację może otrzymać każdy mieszkaniec gminy – zarówno osoby fizyczne, jaki i przedsiębiorcy. O przyznaniu dotacji decyduje poprawność złożonego wniosku oraz kolejność zgłoszenia – aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Na co?

Dotacja obejmuje zakup zbiorników retencyjnych naziemnych o pojemności nie mniejszej niż 200 litrów lub podziemnych o pojemności nie mniejszej niż 1000 litrów, które muszą być szczelnymi zbiornikami do gromadzenia wód opadowych oraz zbiorniki retencyjno-rozsączające wraz z wykonaniem instalacji rozprowadzającej. Wartość dofinansowania wynosi 50 procent poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 2 tys. zł. Wnioski można składać do 1 listopada.

Jak uzyskać dotację?

Aby skorzystać z dofinansowania należy:

  • złożyć do Urzędu Miasta i Gminy wniosek – wzór do pobrania poniżej;
  • podpisać z gminą umowę dotacyjną;
  • wykonać instalację zgodnie z zapisami Uchwały;
  • złożyć wniosek o rozliczenie dotacji wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie instalacji.

Przyznaną dotację należy rozliczyć najpóźniej do 30 listopada.

Szczegółowe informacje dot. procedury naboru wniosków można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (tel.: 22 484 24 28). 


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/index.php/page/gminna-dotacja-na-mala-retencje