Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści MuBaBaO

ul. Diamentowa 8, Czarnów,

tel. 509 454 871, e-mail: muzeumbajekatwp [dot] pl
www.mubabao.pl

Grupa przebranych w bajkowe stroje aktorów, występuje przed dziećmi

Muzeum Bajek Baśni i Opowieści – MuBaBaO to instytucja prywatna, będąca efektem pasji i zaangażowania. Muzeum stale gromadzi kolekcje i prowadzi badania nad tradycją ustną różnych części świata. W Muzeum prowadzona jest działalność naukowo – badawcza oraz organizowane są warsztaty, festiwale i wystawy.

Pielęgnowanie tradycji i edukacja

Celem Muzeum jest nie tylko pielęgnowanie i prezentowanie tradycji ustnej, ale również działania edukacyjne – wspomagające rozwój wyobraźni, kreatywności, przełamujące bariery psychiczne i psychologiczne, kształcące umiejętność posługiwania się słowem, występów publicznych i sztuki oracji. Muzeum wciąż wzbogaca ofertę edukacyjną o nowe rodzaje warsztatów dla szkół i przedszkoli.

W Muzeum goszczą wybitni opowiadacze z całego świata, sprawiając, że MuBaBaO to niezwykłe forum wymiany wiedzy i doświadczeń. Muzeum wypracowało autorskie metody pracy z bajką w edukacji i jest propagatorem szerszego wykorzystania sztuki opowiadania w szkole. Wpisując się w nurt globalnego usprawnienia systemów edukacyjnych, MuBaBaO gościło na wielu ważnych imprezach edukacyjnych w różnych częściach świata. Oprócz festiwali i warsztatów realizuje również autorskie projekty m.in. Zamek Króla Maciusia, którego celem jest propagowanie idei pokoju i dialogu międzykulturowego.

Uniwersalne idee

Szczególnym wymiarem działalności Muzeum jest aktywizowanie rodziny do wspólnego i kreatywnego spędzania wolnego czasu. Aktualnym wyzwaniem jest stworzenie miejsca międzykulturowego dialogu oraz rozwój sztuki słowa mówionego wśród dzieci. To dlatego wciąż rozwija i wzbogaca ofertę, łącząc tradycyjne metody opowiadania z nowoczesnymi technologiami (digital storytelling programme). Najcenniejszą wartością przyświecającą muzeum jest łączenie kultur i poznawanie ich wzajemnego piękna w kręgu uniwersalnych idei, jak również działanie rozwojowe i terapeutyczne dedykowane zarówno najmłodszym jak i dorosłym - rozwijanie wyobraźni, sztuki oracji, pewności siebie, autoprezentacji, rozwój kreatywności i pobudzanie odczuć zmysłowych u dzieci.

Aktualne informacje o odbywających się w Muzeum Bajek Baśni i Opowieści wydarzeniach dostępne są pod nr. tel.: 509 454 871. 


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/index.php/museum/muzeum-bajek-basni-i-opowiesci-mubabao