Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Dopłaty do ogrzewania – wnioski tylko do końca listopada

Tylko do końca listopada można ubiegać się o dodatek węglowy lub dodatek grzewczy. Wnioski przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie. O takie wsparcie finansowe wystąpiło już blisko półtora tysiąca mieszkańców gminy.

Dodatek energetyczny to pomysł polskiego rządu na złagodzenie skutków rosnących cen różnych źródeł ogrzewania. Przysługuje każdemu, bez względu na osiągane dochody.

Dodatek węglowy

Jako pierwszy został uruchomiony dodatek węglowy. Jest to jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 3 tys. zł dla gospodarstw domowych, których podstawowym źródłem ogrzewania jest paliwo stałe w formie węgla kamiennego, brykietu lub peletu (zawierające co najmniej 85 proc. węgla kamiennego). Surowiec ten musi być spalany m.in. w kotle, kominku, kozie, kuchni węglowej lub piecu kaflowym. Warunkiem otrzymania pieniędzy jest posiadanie wpisu w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Do tej pory (stan na 15 listopada) do Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie wpłynęło już 1152 wnioski o dodatek węglowy. Wypłacono 699 świadczeń na łączną kwotę 2,97 mln zł.

Dodatek grzewczy

Obecnie, w związku z nowelizacją przepisów, dodatek do ogrzewania – w różnych wysokościach – mogą otrzymać gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest:

  • peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy (3 tys. zł);
  • drewnem kawałkowanym (1 tys. zł) – kocioł lub innego typu urządzenie;
  • skroplonym gazem LPG (500 zł) – kocioł gazowy;
  • olejem opałowym (2 tys. zł) – kocioł olejowy.

Także w tym przypadku kluczowy jest wpis do CEEB, dokonany przed 11 sierpnia 2022 r. Należy też zaznaczyć, że dodatek ten nie przysługuje już gospodarstwom „objętym pozytywnym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego”. Także w tym przypadku chętnych na dodatkowe pieniądze, które zasilą domowy budżet, nie brakuje. Do konstancińskiego OPS-u wpłynęło już 246 wniosków (stan na 15 listopada), ale nie zostały one jeszcze rozpatrzone – jak na razie gmina nie otrzymała z budżetu krajowego pieniędzy na wypłatę tych świadczeń. 

Ważne terminy

Osoby, które chcą ubiegać się o jeden z dodatków energetycznych, na złożenie wniosku mają czas do 30 listopada 2022 r. (wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane). Można to zrobić przez platformę ePUAP lub w OPS-ie (ul. Rycerska 13). Obsługę interesantów prowadzą pracownicy Wydziału Systemu Pomocy Społecznej: dodatek węglowy – pokoje nr 2, 3, 5 i 6 (parter), od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–15.00; dodatek do opału – pokój nr 1 (2. piętro), od poniedziałku do wtorku i od czwartku do piątku w godz. 10.00–15.00. Informacje: 22 756 34 84 wew. 22–24, 27 lub 33 oraz na opskonstancinjeziorna.pl.


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/index.php/news/doplaty-do-ogrzewania-wnioski-tylko-do-konca-listopada