Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Nabór na ekspertów tematycznych oraz przedstawicieli NGO

Wystartował nabór na ekspertów tematycznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zaangażują się w przygotowanie „Strategii rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku”. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 stycznia 2023 r. 

Stowarzyszenie Metropolia Warszawa, do którego należy gmina Konstancin-Jeziorna, oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy rozpoczęli prace nad „Strategią rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku”.

Praca w grupach

Kluczowym aspektem tworzenia dokumentu jest współpraca z ekspertami oraz przedstawicielami trzeciego sektora, którzy razem z urzędnikami będą pracować w czterech grupach tematycznych. Są to: 

  • metropolia w ruchu,
  • metropolia otwarta na ludzi,
  • metropolia zrównoważona,
  • metropolia gospodarki.

Do zadań członków grup tematycznych będzie należało m.in.:

  • opiniowanie i zgłaszanie uwag do produktów procesu strategicznego (np. diagnoza strategiczna, model struktury funkcjonalno-przestrzennej);
  • wypracowanie wkładu do strategii w zakresie podejmowanym przez grupę (np. propozycje celów i kierunków działań); 
  • rekomendowanie odpowiednich zapisów do strategii (wpływ na przygotowanie poszczególnych produktów i projektu dokumentu).

Jak się zgłosić?

Kandydaci na członków grup tematycznych mogą zgłaszać się do 31 stycznia 2023 r. poprzez przesłanie formularza oraz niezbędnych oświadczeń (do pobrania na stronie: www.omw.um.warszawa.pl). Wypełnione dokumenty można:

  • dostarczyć do Biura Stowarzyszenia Metropolia Warszawa, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa (w zaklejonej kopercie zaadresowanej na stowarzyszenie i z dopiskiem: „Nabór do grup tematycznych – SRMW”);
  • wysłać pocztą na powyższy adres (liczy się data stempla pocztowego);
  • lub przesłać mailem na adres: biuroatsm [dot] waw [dot] pl (z tytułem wiadomości: „Nabór do grup tematycznych – SRMW”). 

Udział nieodpłatny

Eksperci oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych do prac związanych przygotowanie strategii zostaną wybrani przez komisję złożoną z trzech przedstawicieli zespołu projektowego. Udział w nich jest nieodpłatny. Szczegółowe informację, w tym regulamin naboru, dostępne są na stronie: www.omw.um.warszawa.pl.


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/index.php/news/nabor-na-ekspertow-tematycznych-oraz-przedstawicieli-ngo