Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Konferencja z okazji 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego

W minioną środę (29 marca) w Szkole Podstawowej nr 2 w Konstancinie-Jeziornie odbyła się konferencja popularnonaukowa z okazji 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. W spotkaniu wziął udział m.in. władze gminy, samorządowcy, historycy, nauczyciele oraz uczniowie.

Powstanie styczniowe było największym i najdłużej trwającym polskim zrywem narodowowyzwoleńczym. W tym roku minęło 160 lat od tamtych wydarzeń. Z okazji okrągłej rocznicy w minioną środę (29 marca) w Szkole Podstawowej nr 2 w Konstancinie-Jeziornie odbyła się konferencja popularnonaukowa poświęcona powstaniu styczniowemu w gminie Konstancin-Jeziorna oraz powiecie piaseczyńskim.

Okolicznościowe referaty

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło władz samorządowych, w tym burmistrza Kazimierza Jańczuka i Agaty Wilczek, przewodniczącej Rady Miejskie Konstancin-Jeziorna, historyków, nauczycieli oraz uczniów. Okolicznościowe referaty wygłosili: Paweł Komosa, Witold Rawski, Dawid Miszkiewicz oraz Łukasz Maurycy Stanaszek, a prezentację przedstawili nauczyciele Maria i Wojciech Guszkowscy z uczniami z koła UKS-T Traper. Wydarzenie było także okazją do ogłoszenia wyników gminnego konkursu wiedzy o powstaniu styczniowym.

Wyniki konkursu

Pierwsze miejsce w konkursie zajął Paweł Młyńczak ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Opaczy, drugie – Victoria Mach ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 5 w Konstancinie-Jeziornie, a trzecie – Denis Wilczak z SP nr 6 w Opaczy. Natomiast wyróżnienia powędrowały do: Mariki Palusińskiej (SP nr 3), Heleny Rżysko (SP nr 2), Bartłomiej Wiłkowicza (SP nr 6), Michała Sanaka (SPI nr 5),  Franciszka Kłosa (SP nr 2), Antoniego Pińkowskiego (SPI nr 5) i Zuzanny Kamać (SP nr 2). Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, a pozostali upominki ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Konferencja została objęta honorowym patronatem Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna, a jej organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 2.

Galeria zdjęć


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/index.php/news/konferencja-z-okazji-160-rocznicy-wybuchu-powstania-styczniowego