Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Konstancin-Jeziorna najbogatszą gminą w powiecie piaseczyńskim

Konstancin-Jeziorna jest liderem w powiecie piaseczyńskim pod względem dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wskaźnik G na 2024 r., podawany przez resort finansów, wynosi dla naszej gminy ponad 5,8 tys. zł. Taka wysoka kwota plasuje nas też na 7. miejscu w województwie mazowieckim i 31. miejscu w kraju.

Wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych polskich gmin są publikowane przez Ministerstwo Finansów co roku. Tak zwany wskaźnik G, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, oblicza się dzieląc kwotę dochodów podatkowych gmin (m.in. z tytułu podatków – od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, CIT i PIT) za rok poprzedzający rok bazowy przez liczbę mieszkańców. Podstawą do wyliczenia wskaźnika G na 2024 r. były dane o dochodach podatkowych za 2022 r. (wg stanu na 30 czerwca 2023 r.). Jak podaje resort finansów, wskaźnik gminny dla kraju (Gg) wynosi 2 788,93 zł.

Najbogatsza gmina

Spośród 2477 polskich gmin niezmiennie najwyższy wskaźnik G ma Kleszczów w województwie łódzkim (23 773,77 zł), w którym to zlokalizowane są kopalnia węgla brunatnego oraz elektrownia Bełchatów, a najniższy Dydynia na Podkarpaciu (580,51 zł). Dla gminy Konstancin-Jeziorna wynosi on 5 884,95 zł (w 2023 r. – 4 572,57 zł), co plasuje nas na 31. miejscu w kraju i 7. miejscu w woj. mazowieckim. W powiecie piaseczyńskim jesteśmy liderem. Za nami znalazły się gminy: Lesznowola (5 354,02 zł – 44. miejsce w kraju), Piaseczno (4 302,95 zł – 83. miejsce), Tarczyn (3 275,36 zł – 232. miejsce), Góra Kalwaria (3 191,75 zł – 255. miejsce) oraz Prażmów (2 627,74 zł – 512. miejsce). Pełny wykaz dostępny jest na: gov.pl.

Wyższe janosikowe

Wskaźnik G decyduje m.in. o tym, czy dany samorząd wpłaca do budżetu państwa środki na część równoważącą subwencji ogólnej, czy korzysta z tej pomocy. Jeżeli przekracza on 150 proc. wskaźnika Gg, jednostka musi oddać część swojego dochodu, jeżeli jest niższy – korzysta z janosikowego. W przypadku naszej gminy wyższy wskaźnik G oznacza wyższą wpłatę na rzecz biedniejszych gmin. W tym roku planowana kwota janosikowego wynosi ponad 8,9 mln zł (w 2023 r. było to blisko 6 mln zł). Niestety, wysoki wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca utrudnia gminie Konstancin-Jeziorna także skuteczne ubieganie się o zewnętrzne środki – zarówno krajowe, jak i unijne.


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/index.php/news/konstancin-jeziorna-najbogatsza-gmina-w-powiecie-piaseczynskim