Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Rada wybrała składy osobowe stałych i doraźnej komisji

We wtorek (14 maja) odbyła się 2. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna dziewiątej kadencji. Radni na posiedzeniu nadzwyczajnym wybrali składy stałych i doraźnej komisji oraz podjęli uchwałę w sprawie wynagrodzenia burmistrza gminy. Kolejna sesja planowana jest na 25 czerwca. 

2. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna została zwołana na wniosek burmistrza Michała Wiśniewskiego. Radni spotkali się tradycyjnie w sali posiedzeń ratusza, a obrady rozpoczęły się od prezentacji „Strategii rozwoju i diagnozy samorządności lokalnej miasta i gminy Konstancin-Jeziorna”, opracowanej społecznie przez prof. Stanisławę Golinowską.

Wynagrodzenie burmistrza 

Kolejnym punktem obrad było głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza gminy. Zgodnie z decyzją większości radnych (13 „za”, 6 „przeciw” i 2 osoby „wstrzymały się”) jego miesięczna pensja wyniesie 18 044 zł brutto, w tym: 10 430 zł wynagrodzenia zasadniczego, 3 450 zł dodatku funkcyjnego oraz 4 164 zł dodatku specjalnego, który stanowi 30 proc. łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Poza tym burmistrzowi przysługują: dodatek za wysługę lat i nagrody jubileuszowe.

Składy osobowe komisji

We wtorek poznaliśmy także nazwiska radnych, którzy w kadencji 2024–2029 będą pracować w siedmiu stałych komisjach Rady Miejskiej oraz jednej doraźnej – ds. polityki senioralnej. Tak oto prezentują się ich składy:   

 1. Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych:
  • Magdalena Hyczko (KKW Koalicja Obywatelska),
  • Gabriela Dworniak-Niewiarowska (KKW Koalicja Obywatelska),
  • Krzysztof Podsiadło (KKW Koalicja Obywatelska),
  • Izabela Skonecka (KKW Koalicja Obywatelska),
  • Rafał Biernacki (KKW Koalicja Obywatelska),
  • Adam Grzegorzewski (KWW Konstancin Jutra),
  • Anna Borowska (KWW Konstancin Jutra),
  • Bogusław Komosa (KW Prawo i Sprawiedliwość),
  • Włodzimierz Wojdak (KW Prawo i Sprawiedliwość),
  • Patrycja Stańczyk (KWW Współpraca Ponad Podziałami).
    
 2. Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych:
  • Krzysztof Podsiadło (KKW Koalicja Obywatelska),
  • Monika Bukowińska (KKW Koalicja Obywatelska), 
  • Izabela Skonecka (KKW Koalicja Obywatelska),
  • Michał Mendala (KKW Koalicja Obywatelska),
  • Piotr Wasilewski (KKW Koalicja Obywatelska),
  • Iwona Siudzińska (KWW Konstancin Jutra),
  • Anna Borowska (KWW Konstancin Jutra),
  • Bogusław Komosa (KW Prawo i Sprawiedliwość),
  • Włodzimierz Wojdak (KW Prawo i Sprawiedliwość),
  • Iwona Wiercińska (KWW Współpraca Ponad Podziałami).
    
 3. Komisja Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu:
  • Krzysztof Podsiadło (KKW Koalicja Obywatelska),
  • Michał Mendala (KKW Koalicja Obywatelska),
  • Gabriela Dworniak-Niewiarowska (KKW Koalicja Obywatelska),
  • Izabela Skonecka (KKW Koalicja Obywatelska),
  • Rafał Biernacki (KKW Koalicja Obywatelska),
  • Iwona Siudzińska (KWW Konstancin Jutra),
  • Adam Grzegorzewski (KWW Konstancin Jutra),
  • Irena Śliwka (KW Prawo i Sprawiedliwość),
  • Tomasz Nowicki (KW Prawo i Sprawiedliwość),
  • Filip Rawski (KWW Współpraca Ponad Podziałami).
    
 4. Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Opieki Społecznej:
  • Monika Bukowińska (KKW Koalicja Obywatelska), 
  • Krzysztof Podsiadło (KKW Koalicja Obywatelska),
  • Iwona Wiercińska (KWW Współpraca Ponad Podziałami),
  • Filip Rawski (KWW Współpraca Ponad Podziałami),
  • Włodzimierz Wojdak (KW Prawo i Sprawiedliwość).
    
 5. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
  • Rafał Biernacki (KKW Koalicja Obywatelska),
  • Monika Bukowińska (KKW Koalicja Obywatelska), 
  • Magdalena Hyczko (KKW Koalicja Obywatelska),
  • Katarzyna Jacyna (KKW Koalicja Obywatelska),
  • Iwona Siudzińska (KWW Konstancin Jutra),
  • Patrycja Stańczyk (KWW Współpraca Ponad Podziałami),
  • Irena Śliwka (KW Prawo i Sprawiedliwość).
    
 6. Komisja Rewizyjna:
  • Katarzyna Jacyna (KKW Koalicja Obywatelska),
  • Piotr Wasilewski (KKW Koalicja Obywatelska).
  • Bogusław Komosa (KW Prawo i Sprawiedliwość),
  • Marek Skowroński (KW Prawo i Sprawiedliwość),
  • Iwona Siudzińska (KWW Konstancin Jutra),
  • Patrycja Stańczyk (KWW Współpraca Ponad Podziałami).
    
 7. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
  • Monika Bukowińska (KKW Koalicja Obywatelska),
  • Katarzyna Jacyna (KKW Koalicja Obywatelska),
  • Piotr Wasilewski (KKW Koalicja Obywatelska),
  • Tomasz Nowicki (KW Prawo i Sprawiedliwość),
  • Marek Skowroński (KW Prawo i Sprawiedliwość).
    
 8. Doraźna Komisja ds. Polityki Senioralnej:
  • Izabela Skonecka (KKW Koalicja Obywatelska),
  • Włodzimierz Wojdak (KW Prawo i Sprawiedliwość),
  • Adam Grzegorzewski (KWW Konstancin Jutra),
  • Filip Rawski (KWW Współpraca Ponad Podziałami).

Datę pierwszych posiedzeń wszystkich powyższych komisji, na których zostaną wybrani ich przewodniczący, Karolina Komar-Osińska, przewodnicząca Rady Miejskiej, wyznaczyła na najbliższy poniedziałek (20 maja br.).

Sesje w 2024 r.

Znany jest już także harmonogram sesji zwyczajnych w 2024 r. Posiedzenia będą się odbywały we wtorki. Zaplanowano je w następujących terminach: 25 czerwca, 10 września, 22 października i 17 grudnia.


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/index.php/news/rada-wybrala-sklady-osobowe-stalych-i-doraznej-komisji