Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Rezerwat Wyspy Zawadowskie

Wyspy Zawadowskie (fot. A. Piętka)

Rezerwat został utworzony w grudniu 1998 r. Obejmuje wody z kępami, wyspami i część brzegów Wisły w mieście Józefów (poniżej osady Dębinki), a także miejscowości: Obórki, Kępa Oborska i Kępa Okrzewska w gminie Konstancin-Jeziorna, częściowo Wisłę z brzegami w dzielnicach Wilanów (na Kępie Zawadowskiej) i Wawer (w Błotach) m. st. Warszawy.

Rezerwat ornitologiczny

Rezerwat Wyspy Zawadowskie powstał, dzięki wieloletnim staraniom Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Całkowita powierzchnia rezerwatu wynosi 530 ha, z tego 185 ha wód i jest jednym z 15 utworzonych dotychczas na Wiśle rezerwatów ornitologicznych, 13 z tych rezerwatów znajduje się w województwie mazowieckim. Grunty rezerwatu stanowią w całości własność Skarbu Państwa, a dzięki działaniom Fundacji Ja Wisła” zostały oznakowane w 2007 r. tablicami informacyjnymi.
Rezerwatem tym, podobnie jak pozostałymi w województwie mazowieckim, zarządza i odpowiada za stan chronionej w nim przyrody Regionalny Konserwator Przyrody w Warszawie, porządku i bezpieczeństwa pilnują funkcjonariusze z Komisariatu Policji Rzecznej w Warszawie.

Zakazy i ograniczenia

Na terenie rezerwatu obowiązuje szereg zakazów i ograniczeń dla dobra chronionych w nim rzadkich i ginących ptaków, związanych z Wisłą na przykład: rybitw, mew, sieweczek, zimorodków, jaskółek brzegówek i wielu gatunków dzikich kaczek oraz traczy. 

Oto niektóre z nich:

  • zakaz przebywania poza miejscami do tego przeznaczonymi;
  • uprawianie żeglugi wyłącznie po ustalanym przez służby wodne szlaku żeglugowym, z zakazem przebywania na wszelkich wyspach;
  • zakaz śmiecenia, palenia ognisk, hałasowania, biwakowania, wjazdu pojazdów itp.

Na obszarze rezerwatu dozwolone jest wędkowanie, lecz wyłącznie dla uprawnionych do tego członków Polskiego Związku Wędkarskiego, posiadających opłaconą kartę wędkarską.

Więcej informacji o rezerwacie dostępnych jest na stronie internetowej Szlaki turystyczne Mazowsza.


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/index.php/news/rezerwaty-przyrody/rezerwat-wyspy-zawadowskie