Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Czujniki jakości powietrza

Na terenie gminy Konstancina-Jeziorny działa nowoczesna sieć czujników jakości powietrza. Dane z urządzeń są na bieżąco aktualizowane i dostępne dla mieszkańców przez Internet oraz aplikację mobilną.

W skład systemu wchodzi kilkanaście czujników do stałego monitoringu jakości powietrza. Urządzenia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu mierzą stężenie pyłów PM10 i PM2,5, a także ciśnienie, temperaturę i wilgotność. Dzięki temu mieszkańcy gminy o każdej porze dnia i nocy mogą sprawdzić stan powietrza w pobliżu swojego domu, pracy czy szkoły dziecka.

Lokalizacja czujników

Czujniki zostały wydzierżawione od firmy Syngeos, która zamontowała je w poniższych lokalizacjach:

  • Konstancin-Jeziorna: Przedszkole nr 2 „Tęczowe Przedszkole” (ul. A. Walentynowicz 3), Straż Miejska (ul. Warszawska 32), willa Gryf (ul. Sobieskiego 13), Ochotnicza Straż Pożarna w Skolimowie (ul. Pułaskiego 72);
  • Bielawa (Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Wspólna 3);
  • Cieciszew (dom ludowy, Cieciszew 67A);
  • Czarnów (plac zabaw, ul. Partyzantów 20);
  • Kawęczynek (Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Prosta 52);
  • Kępa Okrzewska (budynek nowego domu ludowego, Kępa Okrzewska 27);
  • Obory (Przedszkole nr 3 „Kolorowe Kredki”, Obory 22);
  • Opacz (Szkoła Podstawowa nr 6, Opacz 9);
  • Słomczyn (Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Wilanowska 218).

Sieć czujników pozwala na rzeczywistą ocenę stanu jakości powietrza w poszczególnych częściach miasta i gminy. Pamiętajmy jednak, że dane z tych urządzeń mają jedynie charakter edukacyjny i informacyjny.

Aplikacja mobilna

Dane z mierników jakości powietrza są automatycznie aktualizowane i publikowane na naszej stronie oraz na platformie internetowej panel.syngeos.pl (aby je zobaczyć należy wyrazić zgodę na udostępnienie witrynie informacji o naszym położeniu), gdzie po kliknięciu na wyróżniony na mapie punkt pojawia się informacja o stężeniu wybranej frakcji pyłu w danej godzinie oraz komunikat o sugerowanym zachowaniu związanym z bieżącą jakością powietrza. Wyniki pomiarów są także dostępne w aplikacji mobilnej Syngeos – Nasze Powietrze. Można ją bezpłatnie pobrać w Google Play i App Store. Dzięki temu będziemy na bieżąco informowani o stanie jakości powietrza w okolicy, w której obecnie przebywamy. Aplikacja łączy się automatycznie z najbliższym czujnikiem na podstawie uruchomionej w smartfonie lokalizacji.

Certyfikowany punkt pomiarowy

Na terenie Konstancina-Jeziorny u zbiegu ulic Henryka Sienkiewicza i Stefana Żeromskiego – na gminnej działce o numerze ewidencyjnym 22 z obrębu 03-13 – znajduje się także certyfikowany punkt pomiarowy jakości powietrza prowadzony w ramach państwowego monitoringu środowiska przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Stacja podaje wyniki pomiarów pyłu zawieszonego PM10 oraz pyłu zawieszonego PM2,5, a także benzo(a)pirenu, tlenku węgla, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, ozonu oraz tlenków azotu. Dane pomiarowe z punktu można śledzić na stronie Inspekcji Ochrony Środowiska, gdzie pokazywane są bieżące wskazania i wykresy czasowe. Dostępna jest także aplikacja mobilna Jakość powietrza w Polsce, którą można pobrać z Google Play lub App Store.

Dane z czujników jakości powietrza dostępne są w aplikacji mobilnej

Czujniki jakości powietrza
 

 

Raporty średnio-dobowe pomiaru jakości powietrza


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/index.php/page/czujniki-jakosci-powietrza