Konstancin-Jeziorna[0]

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Opaska bezpieczeństwa

Gmina Konstancin-Jeziorna w trosce o zdrowie i życie osób starszych, a także w myśl opracowywanej polityki senioralnej, systematycznie kupuje opaski bezpieczeństwa wyposażone w przycisk SOS. Nabory na nie prowadzone są sukcesywnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.

Opaski bezpieczeństwa to niewielkie urządzenia, przypominające zegarek na rękę, wyposażone są m.in. w przycisk szybkiego powiadomienia SOS, który w sytuacjach nagłego zagrożenia życia, wysyła alarm do całodobowego systemu teleopieki. Uprawnieni do ich otrzymania są mieszkańcy gminy powyżej 65. roku życia, którzy nie są czynni zawodowo, mieszkają samotnie lub opiekują się chorym małżonkiem cierpiącym na ciężkie dolegliwości wykluczające pomoc, np. choroba Alzheimera lub zespół otępienny.

Trzeba złożyć wniosek

Aby otrzymać urządzenie należy złożyć wniosek wyznaczonym terminie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, który sukcesywnie ogłasza nabory. Komisja kwalifikacyjna, po rozpatrzeniu wszystkich wniosków, sporządza listę osób uprawnionych do otrzymania opaski bezpieczeństwa. Urządzenia wydawane są do wyczerpania puli.

Więcej informacji

Należy pamiętać, że opaska jest własnością gminy, a osoby, które ją otrzymają na podstawie umowy użyczenia nie mogą jej przekazywać osobom trzecim oraz będą odpowiedzialne za prawidłowe jej użytkowanie. 

Wszystkich niezbędnych informacji udzielają pracownicy ośrodka pod nr. tel.: 22 756 34 84 lub 22 756 34 85.

 

Opaski przypominają zegarek na rękę

Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/index.php/page/opaska-bezpieczenstwa


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/index.php/page/opaska-bezpieczenstwa

Załączniki
  • [0] https://www.konstancinjeziorna.plhttps://www.konstancinjeziorna.pl/themes/custom/konstancin/logo.svg
  • [1] https://www.konstancinjeziorna.pl/sites/default/files/styles/image_and_text/public/2021-05/opaska-bezpieczenstwa%20mnieszje.jpg?itok=RuWOM8oy