Konstancin-Jeziorna[0]

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Pieniądze dla gminy od samorządu Mazowsza

Blisko 200 tys. zł pozyskał samorząd Konstancina-Jeziorny z budżetu Mazowsza. To pieniądze dla gminy i jej mieszkańców. Dzięki dotacjom możliwe będą m.in. zakup nowoczesnego sprzętu do ratownictwa drogowego, modernizacja drogi nr 137 w Obórkach czy budowa monitoringu w Kawęczynku.

Samorząd województwa mazowieckiego przyznał kolejne środki na realizację kilkuset przedsięwzięć w subregionie warszawskim zachodnim. W minioną środę (30 czerwca) wicemarszałek Wiesław Raboszuk podpisał umowy z beneficjentami. Była wśród nich także gmina Konstancin-Jeziorna, którą reprezentowali Ryszard Machałek, pierwszy zastępca burmistrza, i Katarzyna Żuber, zastępca skarbnika. Z budżetu Mazowsza trafi do nas łącznie blisko 200 tys. zł.

Na aktywizację sołectw

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021 gmina Konstancin-Jeziorna otrzyma dotacje w łącznej wysokości ponad 19,4 tys. zł. Fundusze zostaną przeznaczone na realizację dwóch projektów służących lokalnej społeczności. I tak w Kawęczynku powstanie monitoring wizyjny, który będzie składał się z trzech kamer umieszczonych w newralgicznych punktach sołectwa. Koszt wsparcia to 10 tys. zł, gmina dołoży do tego 20 tys. zł z własnego budżetu. Odrobinę mniej, bo 9 453 zł, udało się pozyskać na rozbudowę oświetlenia drogowego w Kępie Oborskiej. Zadanie obejmuje montaż m.in. linii elektroenergetycznej i czterech słupów z energooszczędnymi oprawami LED. W tym przypadku wkład własny gminy wynosi ponad 18,9 tys. zł.

Sprzęt dla strażaków ochotników

Dzięki wsparciu samorządu województwa możliwe będzie doposażenie dwóch gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w sprzęt specjalistyczny do ratownictwa technicznego i drogowego. Nowoczesne narzędzia hydrauliczne trafią do Bielawy (nożyco-rozpieracz) i Słomczyna (rozpieracz kolumnowy). Łączna wartość dofinansowania w tym przypadku wyniosła 30 450 zł. Drugie tyle – 30 453 zł – dołoży gmina.

Na ochronę powietrza

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021 gmina otrzyma 24 tys. zł. Dzięki dofinansowaniu magistrat będzie mógł wynająć platformę do badania składu dymu i powietrza. Aparatura pomiarowa umożliwi szybkie wykrycie źródeł emisji m.in. pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5 oraz gazów zawierających trujące związki, a z uwagi na możliwość przemieszczania platformy – szybszą i łatwiejszą lokalizację źródła zanieczyszczenia. Całkowita wartość projektu to 48 tys. zł.

Dla działkowców

Dzięki środkom z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców możliwa będzie natomiast przebudowa sieci elektrycznej w alejkach Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Papirus 1” przy ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie. Zakres zadania obejmuje wymianę m.in. wyeksploatowanych skrzynek elektrycznych oraz złączy kablowych głównych i końcowych znajdujących się w alejkach. Wartość przedsięwzięcia to 25 tys. zł, z czego 10 tys. zł stanowi wkład własny gminy, 5 tys. zł – ogrodu działkowego, a 10 tys. zł to wojewódzka dotacja.

Modernizacja drogi w Obórkach

Konstanciński samorząd otrzymał także dofinansowanie, w kwocie 115 tys. zł, do modernizacji drogi nr 137 w Obórkach, która stanowi dojazd do działek rolnych. Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie ponad 294 tys. zł.


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/index.php/news/pieniadze-dla-gminy-od-samorzadu-mazowsza


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/index.php/news/pieniadze-dla-gminy-od-samorzadu-mazowsza

Załączniki
  • [0] https://www.konstancinjeziorna.plhttps://www.konstancinjeziorna.pl/themes/custom/konstancin/logo.svg
  • [1] https://www.konstancinjeziorna.pl/sites/default/files/styles/aktualnosci_duze/public/obrazek/2021-07/P1000718.JPG?h=bab2e868&itok=S23FAWwd