Konstancin-Jeziorna[0]

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Pomoc – uzależnienia, przemoc

Jeżeli ty lub ktoś z twoich bliskich ma problem z agresją, alkoholem, narkotykami, dopalaczami lub innymi uzależnieniami możesz zgłosić się o bezpłatną pomoc do:

 • Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  ul. Rycerska 13
  05-510 Konstancin-Jeziorna
  tel.: 22 756 34 84, 22 756 34 85
   
 • Gminnego Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
  ul. Mirkowska 54A lok. 2
  05-520 Konstancin-Jeziorna
  tel.: 22 754 35 35

  W punkcie dyżury pełnią:

  • Katarzyna Grabowska – psycholog, terapeuta: środa w godz. 11.30–15.45, piątek 16.30-21.15;

  • Agnieszka Kempa – kurator zawodowy: piątek w godz. 10.00–13.00 (udzielanie porad, w sprawach wymagających interwencji zwłaszcza ochrony osób nieletnich);

  • Barbara Robaszkiewicz – psycholog: czwartek w godz. 17.00–20.00 (problemy narkotykowe, porady, konsultacje, pomoc terapeutyczna).

 • Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Przewodnicząca – Bożena Pindelska
  tel.: 22 48 42 314

  Członek Komisji – Monika Kasprzyk
  tel.: 22 48 42 433
   

 • Pomarańczowej Linii – ogólnopolskiego telefonu zaufania dla osób nadużywających alkoholu i narkotyków, rodziców młodych ludzi nadużywających alkoholu i narkotyków – nr tel.: 801 14 00 68, www.pomaranczowalinia.pl.

Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/index.php/page/pomoc-uzaleznienia-przemoc


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/index.php/page/pomoc-uzaleznienia-przemoc

Załączniki
 • [0] https://www.konstancinjeziorna.plhttps://www.konstancinjeziorna.pl/themes/custom/konstancin/logo.svg
 • [1] https://www.konstancinjeziorna.pl/sites/default/files/styles/image_and_text/public/2021-05/pomoc%20placowki.jpeg?itok=_t5hOzxO