Konstancin-Jeziorna[0]

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych

Przedsiębiorcy odbierający nieczystości ciekłe z terenu gminy Konstancin-Jeziorna zgodnie z art. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mają obowiązek posiadać zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Szczegółowe informacje dotyczące niezbędnych dokumentów znajdują się we wniosku (do pobrania poniżej). Opłata za wydanie zezwolenia wynosi 107 zł. 

Zgodnie z przepisami powyższej ustawy podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest zobowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań. Sprawozdanie należy dostarczyć do konstancińskiego magistratu do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy sprawozdanie.

Szczegółowe informacje dot. wypełniania wniosku można uzyskać w Wydziale ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (tel.: 22 48 42 425). 
    

 


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/index.php/page/zezwolenie-na-wywoz-nieczystosci-cieklych


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/index.php/page/zezwolenie-na-wywoz-nieczystosci-cieklych

Załączniki
  • [0] https://www.konstancinjeziorna.plhttps://www.konstancinjeziorna.pl/themes/custom/konstancin/logo.svg
  • [1] https://www.konstancinjeziorna.pl/sites/default/files/styles/image_and_text/public/2022-01/szambo%20a.jpg?itok=HNpr_-aL