Konstancin-Jeziorna[0]

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Możesz skorzystać z darmowej pomocy prawnej

Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna również w tym roku mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie. Z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 są one udzielane mailowo lub telefonicznie. 

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w zakresie:

 • prawa pracy;
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • prawa cywilnego;
 • prawa karnego;
 • prawa administracyjnego;
 • prawa ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej i spraw emerytalno-rentowych;
 • prawa rodzinnego;
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jak uzyskać pomoc?

W celu uzyskania porady w formie telefonicznej należy przesłać informację z wnioskiem o kontakt telefoniczny lub mailowy na adres e-mail: poradnictwoat[3][2]npp [dot] piaseczno [dot] pl. W zgłoszeniu należy podać tematykę wnioskowanej porady, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail do prowadzenia
korespondencji. Po złożeniu wniosku skontaktuje się z nami prawnik lub doradca obywatelski, którzy nieodpłatnie udzielą pomocy.

Dla osób, które nie dysponują środkami technicznymi umożliwiającymi przesłanie wniosku, uruchomione zostały infolinie, gdzie będą miały możliwość uzyskania telefonicznej porady.

Oto numery telefonów kontaktowych dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna:

 • 797 047 312 – poniedziałek i wtorek w godz. 15.00–19.00, środa w godz. 15.00–17.00;
 • 515 025 907 – środa w godz. 17.00–19.00, czwartek i piątek w godz. 15.00–19.00.

W takim przypadku należy osobie pełniącej dyżur złożyć ustnie oświadczenie o braku możliwości poniesienia odpłatnej pomocy prawnej, podając: imię i nazwisko, numer pesel (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) oraz adres zamieszkania.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej można znaleźć w:

Wszelkie uwagi na temat udzielanej pomocy prawnej można kierować listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, z dopiskiem: „Dotyczy nieodpłatnej pomocy prawnej” lub mailem na adres: infopomocat[3][2]npp [dot] piaseczno [dot] pl.


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/index.php/news/mozesz-skorzystac-z-darmowej-pomocy-prawnej


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/index.php/news/mozesz-skorzystac-z-darmowej-pomocy-prawnej

Załączniki
 • [0] https://www.konstancinjeziorna.plhttps://www.konstancinjeziorna.pl/themes/custom/konstancin/logo.svg
 • [1] https://www.konstancinjeziorna.pl/sites/default/files/styles/aktualnosci_duze/public/obrazek/2022-02/pomoc%20prawna%201.jpg?h=e3af5773&itok=-aITHK_Q
 • [2] https://www.konstancinjeziorna.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [3] https://www.konstancinjeziorna.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif