Konstancin-Jeziorna[0]

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Życzenia burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Z tej okazji Kazimierz Jańczuk – burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna – składa najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom oświaty.

Święto pracowników oświaty obchodzone jest 14 października w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – która zajęła się reformowaniem polskiego szkolnictwa. Dzień Edukacji Narodowej, powszechnie nazywany też dniem nauczyciela, został ustanowiony zapisami ustawy o systemie oświaty, zapisów Karty Nauczyciela ze 26 stycznia 1982 r. oraz rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 31 grudnia 2002 r.

Życzenia od burmistrza

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim dyrektorom, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi burmistrz Kazimierz Jańczuk składa najserdeczniejsze życzenia i podziękowania. 

„Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę Państwu wielu sukcesów zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym. Serdecznie dziękuję za codzienny trud podejmowania pięknych i twórczych wyzwań, związanych z dziećmi i młodzieżą. Doceniam głębokie zaangażowanie i pasję  w kształceniu i wychowaniu młodego pokolenia.  Życzę uznania uczniów i ich rodziców oraz niesłabnącej satysfakcji z wypełniania pięknej i ważnej misji  pedagogicznej”.

Kazimierz Jańczuk,
burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna

 


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/index.php/news/zyczenia-burmistrza-z-okazji-dnia-edukacji-narodowej-0


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/index.php/news/zyczenia-burmistrza-z-okazji-dnia-edukacji-narodowej-0

Załączniki
  • [0] https://www.konstancinjeziorna.plhttps://www.konstancinjeziorna.pl/themes/custom/konstancin/logo.svg
  • [1] https://www.konstancinjeziorna.pl/sites/default/files/styles/aktualnosci_duze/public/obrazek/2022-10/dzie%C5%84%20nauczyciela%20mniejsze.jpeg?h=b46586ba&itok=2z3Y7fK3