2 czerwca 2022 r. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022” Gmina Konstancin-Jeziorna otrzyma dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą: „Doposażenie OSP Bielawa w sprzęt ratowniczy”.

W ramach przedmiotowego zadania, w związku ze znacznym zużyciem technicznym i funkcjonalnym części obecnego sprzętu, zostało zakupione nowe doposażenie jednostki. Zakup ten zapewni kontynuację odpowiedniego stanu wyposażenia i zabezpieczenia operacyjnego chronionego rejonu. W ramach przedmiotowego zadania zostały zakupione narzędzia niezbędne przy gaszeniu pożarów i pomocy poszkodowanym. Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zakup ten zapewnił kontynuację odpowiedniego stanu wyposażenia i zabezpieczenia operacyjnego chronionego rejonu.

Kwota dofinansowania wyniosła 10 000,00 zł.

Mogo Mazowsza i tekst: dla sołectw[0]

 

 


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/index.php/funds/mias-mazowsze-2022-doposazenie-osp-bielawa-w-sprzet-ratowniczy

Załączniki
  • [0] https://www.konstancinjeziorna.pl/sites/default/files/pliki/logotypy%20znaki%20graficzne/mdlaseolectw.jpg