Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Chylice–Letniska w Konstancinie-Jeziornie” realizowany był przez gminę Konstancin-Jeziorna na podstawie umowy o udzielenie pożyczki nr 38/06/0W/P zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głównym celem projektu było zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców gminy, a zarazem poprawa jakości ich życia oraz ochrona środowiska naturalnego, w szczególności ochrona wód powierzchniowych i gruntowych.
Na obszarze objętym projektem wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjno-ciśnieniową wykonaną z rur PVC i PE układanych we wzmocnionych wykopach. W ramach przedsięwzięcia zostało wykonanych 2 313 m sieci kanalizacji sanitarnej.

Kwota pożyczki: 2 000 000,00 zł

Logotyp Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z lewej strony zielony listek wpisany w niebieski okrąg, z parej strony napis Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kolorze niebieskim[0]


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/index.php/funds/budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-rejonie-chylice-letniska-w-konstancinie-jeziornie

Załączniki
  • [0] https://www.konstancinjeziorna.pl/sites/default/files/pliki/logotypy%20znaki%20graficzne/logotyp_wos_warszawa.jpg