Konstancin-Jeziorna[0]

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Dotacje na sport przydzielone

Na wsparcie sportu gmina przeznaczy 500 tys. zł

Znane już są wyniki konkursu projektów wspierających rozwój sportu w gminie Konstancin-Jeziorna. Dziewięć klubów otrzyma w tym roku pół miliona złotych na m.in. organizację zawodów i szkolenia, w szczególności dzieci i młodzieży.

Na ogłoszony 30 grudnia 2020 r. otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu w gminie Konstancin-Jeziorna wpłynęło 18 projektów. O dotacje ubiegało się 11 klubów sportowych działających na terenie naszej gminy – tylko takie mogły startować w konkursie. 

Pół miliona

W wyniku oceny formalnej i merytorycznej komisja, powołana przez burmistrza, odrzuciła 2 projekty, które nie spełniły kryteriów formalnych. Pozostałe 16 projektów komisja zarekomendowała burmistrzowi do przyznania dotacji z budżetu gminy. Ostateczne wyniki konkursu poznaliśmy w czwartek (28 stycznia). W tym roku do 9 klubów sportowych trafi łącznie 500 tys. zł. 

Na szkolenie 

Dotacje mają być przeznaczone na m.in. organizację i udział w obozach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, udział w tych rozgrywkach oraz realizację programów szkoleniowych.

Z postępowania konkursowego odrzucone zostały projekty:

  • „Działalność szkoleniowa w dyscyplinie szermierka i uczestnictwo w zawodach w roku 2021 Integracyjnego Klubu Sportowego Fencer Konstancin” złożone przez IKS Fencer Konstancin z Chylic – projekt nie spełnił kryteriów formalnych.
  • „Profesjonalne szkolenie zawodników sekcji badmintona na terenie gm. Konstancin-Jeziorna” złożony przez Akademię Sportu Victoria z Kiełczowa – projekt nie spełnił kryteriów formalnych.

Szczegółowe wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w gminie Konstancin-Jeziorna w 2021 r. przedstawione są w poniższym załączniku do pobrania.


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/index.php/news/konkursy-dla-klubow-sportowych/dotacje-na-sport-przydzielone


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/index.php/news/konkursy-dla-klubow-sportowych/dotacje-na-sport-przydzielone

Załączniki
  • [0] https://www.konstancinjeziorna.plhttps://www.konstancinjeziorna.pl/themes/custom/konstancin/logo.svg
  • [1] https://www.konstancinjeziorna.pl/sites/default/files/styles/aktualnosci_duze/public/obrazek/2021-05/sport.jpg?itok=MUt-hcx4