Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Policja

Komisariat Policji w Konstancinie-Jeziornie
ul. Polna 4, 05-520 Konstancin-Jeziorna

tel.: 22 756-42-17, 22 754-00-71, 22 60-45 861 lub 863
fax 22 60-45-860

e-mail: dyzurny.kp-konstancin@ksp.policja.gov.pl

Kadra kierownicza:
- komendant komisariatu: podkom. Radosław Tomaszewski

- zastępca komendant komisariatu: nadkom. Marek Kruszewski

- kierownik rewiru dzielnicowych - asp. szt. Daniel Stojek

Zespół kryminalny: 5 policjantów zajmuje się prowadzeniem postępowań przygotowawczych, sprawdzających

Rewir dzielnicowych: 5 policjantów (kierownik rewiru i 4 dzielnicowych) zajmuje się współpracą ze społecznością lokalną

Zespół dyżurnych: 5 policjantów zajmuje się bieżącą organizacją pracy jednostki policji

Zespół patrolowo-interwencyjny: 10 policjantów realizuje zadania patrolowo-interwencyjne

Jednoosobowe stanowisko ds. wykroczeń - zajmuje się prowadzeniem postępowań karno-administracyjnych


Dzielnicowi:


Rejon I

asp. Tomasz Awier  
tel. 600-997-013
e-mail: dzielnicowy.konstancinjeziorna1@ksp.policja.gov.pl

Rejon II
st. asp. Sebastian Majewski
tel. 600-997-094
e-mail: dzielnicowy.konstancinjeziorna2@ksp.policja.gov.pl

Rejon III
mł. asp. Paweł Kosiński 
tel.: 600-997-011
e-mail: dzielnicowy.konstancinjeziorna3@ksp.policja.gov.pl

Rejon IV

mł. asp. Jacek Deptuła
tel. 600-997-047
e-mail: dzielnicowy.konstancinjeziorna4@ksp.policja.gov.pl


KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer