Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Przychodnie zdrowia

Chcesz znaleźć się w naszej bazie? Wyślij zgłoszenie: promocja@konstancinjeziorna.pl

Przychodnia Rejonowa nr 1
ul. Warecka 15A, 05-510 Konstancin-Jeziorna
tel. 22 756 46 93 (dorośli), 22 756 48 23 (dzieci)
e-mail: biuro@przychodniakonstancin.pl
www.przychodniakonstancin.pl
Usługi: w ramach kontraktu z NFZ - podstawowa opieka zdrowotna, ginekolog

Przychodnia Rejonowa nr 2 - filia
ul. Pocztowa 7, 05-520 Konstancin-Jeziorna
tel. 22 756 43 09
e-mail: biuro@przychodniakonstancin.pl
www.przychodniakonstancin.pl
Usługi: w ramach kontraktu z NFZ - podstawowa opieka zdrowotna, stomatolog

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Słomczynie
ul. Wilanowska 277, 05-507 Słomczyn
tel.: 22 754 43 61
e-mail: biuro@przychodniakonstancin.pl
www.przychodniakonstancin.pl
W ramach kontraktu z NFZ: podstawowa opieka zdrowotna

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Opaczy
Opacz 8, 05-520 Opacz
tel.: 22 754 31 70
e-mail: biuro@przychodniakonstancin.pl
www.przychodniakonstancin.pl
W ramach kontraktu z NFZ: podstawowa opieka zdrowotna


Lecznic
a Specjalistyczna św. Łukasza
ul. Piłsudskiego 30, 05-510 Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 756 44 40, 506 505 663


Zespół Lekarzy Specjalistów Vita s.c.

ul. Piłsudskiego 3A lok. 2
05-510 Konstancin-Jeziorna
czynne: pon. - pt. 8.00-20.00; sob. 9.00-13.00
tel. 602 124 505, 22 717 41 00, 22 754 33 00
Stomatologia, lekarze specjaliści, biopsje, szeroki zakres badań USG (także w domu pacjenta) www.vita.waw.pl


Medivita

ul. Mirkowska 56, 05-520 Konstancin-Jeziorna
tel. 22 717 34 15, 502 390 220
e-mail: medivita@medivita.waw.pl


Przychodnia
Grapa (kontrakt z NFZ)
al. Wojska Polskiego 6, 05-520 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22 717 40 01, 22 717 40 03 www.przychodniagrapa.pl
www.facebook.com/przychodniagrapa

Przychodnia Konstancin (kontrakt z NFZ)
ul. Warszawska 22, 05-520 Konstancin-Jeziorna
Czynne: pon.-pt. 8.00-18.00
Tel.: 22 380 70 60, 666 079 426
www.przychodnia-konstancin.pl
e-maIl: przychodnia.konstancin@gmail.com
Usługi: podstawowa opieka zdrowotna, stomatologia, okulistyka, dermatologia


Przychodnia Bielawska
ul. Świetlicowa 7/9 (wejście od ul. Bielawskiej)
05-520 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 790 252 525
e-mail: kontakt@przychodniabielawska.pl
Usługi: podstawowa opieka zdrowotna

Przychodnia Centrum Zdrowia
ul. Pułaskiego 20B; 05-520 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 537 022 222
Usługi: podstawowa opieka zdrowotna, stomatologia, rentgen stomatologiczny i pantomogram, rehabilitacja, rentgen cyfrowy, EEG i EMG,próby wysiłkowe, EKG, analityka medyczna.

Uzdrowisko Konstancin Zdrój SA
Poradnia Kardiologiczna (kontrakt NFZ oraz pacjenci komercyjni)
ul. Sue Ryder 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel. (22) 756 42 47
www: szpitale.uzdrowisko-konstancin.pl

Usługi: ekg, echo serca, testy wysiłkowe, holter ekg oraz ciśnieniowy


Gabinet Stomatologiczny w SP nr 3

ul. Bielawska 57, 05-520 Bielawa
tel.: 22 484 22 66
e-mail: biuro@przychodniakonstancin.pl
www.przychodniakonstancin.pl
W ramach kontraktu z NFZ: stomatolog dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż.


CKR Centrum Kompleksowej Rehabilitacji

ul. Gąsiorowskiego 12/14, Konstancin-Jeziorna

www.ckr.pl
Infolinia: 22 703 08 88
Świadczenia odpłatne: centrummedyczne@ckr.pl
Świadczenia NFZ: przychodnia@ckr.pl

Usługi odpłatne – diagnostyka obrazowa (RTG, USG, rezonans magnetyczny), konsultacje specjalistyczne (ortopedia, reumatologia, neurologia, neurochirurgia, neurologopedia, neuropsychologia), operacje ortopedyczne i chirurgia kręgosłupa, fizjoterapia (fizjoterapia indywidualna, masaż, gimnastyka w wodzie, fizykoterapia), turnusy rehabilitacyjne na oddziale szpitalnym, rehabilitacja domowa, kriokomora, pływalnia, jaskinia solno–jodowa.

Usługi NFZ – konsultacje specjalistyczne (ortopedia, neurologia), fizjoterapia, rehabilitacja domowa, pobyty szpitalne.
Nocną i świąteczną opiekę zdrowotną dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna świadczą:

  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Św. Anny, Piaseczno, ul. Mickiewicza 39, tel. 22 735 41 00
  • Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER”, Konstancin-Jeziorna, ul. Długa 40/42, tel. 22 888 29 20, 22 888 29 21

Pacjenci mogą korzystać z porad lekarzy rodzinnych, internistów i pediatrów oraz z usług pielęgniarskich. W razie konieczności można skorzystać z diagnostyki i hospitalizacji w szpitalu. Dyżurujący lekarz może udzielać porad ambulatoryjnych, telefonicznych i w razie konieczności w domu pacjenta.

W razie bezpośredniego zagrożenia życia należy dzwonić pod numery alarmowe: 999 lub 112.

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer