Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Gminny Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Gminny Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień mieści się przy ul. Mirkowskiej 54A/2 w Konstancinie-Jeziornie (tel. 22-754-35-35)

W Gminnym Punkcie Konsultacyjnym Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dyżury pełnią:
 • Jerzy Rosiński - terapeuta.
  Porady w zakresie problemów alkoholowych, grupa wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu - w poniedziałek, środę i piątek w godz. 17.00-20.00
 • mgr Agnieszka Solecka - psycholog
  Porady i konsultacje dla ofiar przemocy domowej - w środę w godz. 9.00-11.30
 • mgr Barbara Robaszkiewicz - psycholog
  Problemy narkotykowe, porady, konsultacje, pomoc terapeutyczna - w czwartek w godz. 17.00-20.00
 • dr n.med. Elżbieta Karina Steinbarth-Chmielewska - specjalista psychiatra
  Porady i konsultacje, pomoc terapeutyczna - w czwartek w godz. 17.00-20.00
 • mgr Agnieszka Kempa - kurator zawodowy
  Udzielanie porad, w sprawach wymagających interwencji zwłaszcza ochrony osób nieletnich - w piątek w godz. 10.00-13.00

Autor: Wydz. Oświaty, Kultury i Zdrowia

2015-11-18

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer