Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Tutaj znajdziesz pomoc

Jeżeli ty lub ktoś z twoich bliskich ma problem z agresją, alkoholem, narkotykami, dopalaczami lub innymi uzależnieniami możesz zgłosić się o bezpłatną pomoc do:

1. Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Rycerska 13
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel. 22-756-34-84, 22-756-34-85

2. Gminnego Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
ul. Mirkowska 54A lok. 2
05-520 Konstancin-Jeziorna
Tel. 22-754-35-35

W punkcie dyżury pełnią:

 • Jerzy Rosiński - terapeuta.
  Porady w zakresie problemów alkoholowych, grupa wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu - w poniedziałek, środę i piątek w godz. 17.00-20.00
 • mgr Agnieszka Solecka - psycholog
  Porady i konsultacje dla ofiar przemocy domowej - w środę w godz. 9.00 -11.30
 • mgr Barbara Robaszkiewicz - psycholog
  Problemy narkotykowe, porady, konsultacje, pomoc terapeutyczna - w czwartek w godz. 17.00-20.00
 • dr n.med. Elżbieta Karina Steinbarth-Chmielewska - specjalista psychiatra
  Porady i konsultacje, pomoc terapeutyczna - w czwartek w godz. 17.00-20.00
 • mgr Agnieszka Kempa - kurator zawodowy
  Udzielanie porad, w sprawach wymagających interwencji zwłaszcza ochrony osób nieletnich - w piątek w godz. 10.00-13.00

3. Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Przewodnicząca - Bożena Pindelska
Tel. 22 756-42-78

Autor: Wydz. Oświaty, Kultury i Zdrowia

2015-11-18

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer