Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Opieka zdrowotna

Opieka zdrowotna – publiczna

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie

Przychodnia Rejonowa nr 1

ul. Warecka 15A
05-510 Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 756 46 93 (dorośli), 22 756 48 23 (dzieci)
e-mail: biuroatprzychodniakonstancin [dot] pl
www.przychodniakonstancin.pl

Usługi: w ramach kontraktu z NFZ – podstawowa opieka zdrowotna, ginekolog

Przychodnia Rejonowa nr 2

ul. Pocztowa 6
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 756 43 09
e-mail: biuroatprzychodniakonstancin [dot] pl
www.przychodniakonstancin.pl

Usługi: w ramach kontraktu z NFZ – podstawowa opieka zdrowotna, stomatolog

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Słomczynie

ul. Wilanowska 277, Słomczyn
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 754 43 61
e-mail: biuroatprzychodniakonstancin [dot] pl
www.przychodniakonstancin.pl

W ramach kontraktu z NFZ – podstawowa opieka zdrowotna

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Opaczy

Opacz 8
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 754 31 70
e-mail: biuroatprzychodniakonstancin [dot] pl
www.przychodniakonstancin.pl

W ramach kontraktu z NFZ – podstawowa opieka zdrowotna

Gabinet Stomatologiczny w Szkole Podstawowej nr 3

ul. Bielawska 57
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 484 22 66
e-mail: biuroatprzychodniakonstancin [dot] pl
www.przychodniakonstancin.pl

W ramach kontraktu z NFZ – stomatolog dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Opieka zdrowotna – niepubliczna

Medivita

ul. Mirkowska 56
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 717 34 15, 502 390 220
e-mail: as [dot] przychodniaatgmail [dot] com

Centrum Medyczne Grapa Medica

al. Wojska Polskiego 4
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 717 40 01, 22 717 40 03
www.grapamedica.pl

Usługi: podstawowa opieka zdrowotna, świadczenia komercyjne lekarzy specjalistów, stomatologia, usg, medycyna pracy
 

Przychodnia Konstancin

ul. Warszawska 22
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 666 079 426
e-maIl: przychodnia [dot] konstancinatgmail [dot] com

Usługi: podstawowa opieka zdrowotna, stomatologia, okulistyka, dermatologia
 

Przychodnia Bielawska

ul. Świetlicowa 7/9 (wejście od ul. Bielawskiej)
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 790 252 525
e-mail: kontaktatprzychodniabielawska [dot] pl

Usługi: podstawowa opieka zdrowotna
 

Przychodnia Centrum Zdrowia

ul. Pułaskiego 20B
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 537 022 222

Usługi: podstawowa opieka zdrowotna, stomatologia, rentgen stomatologiczny i pantomogram, rehabilitacja, rentgen cyfrowy, EEG i EMG,próby wysiłkowe, EKG, analityka medyczna.
 

Uzdrowisko Konstancin Zdrój SA

Poradnia Kardiologiczna (kontrakt NFZ oraz pacjenci komercyjni)
ul. Sue Ryder 1
05-510 Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 756 42 47
www:szpitale.uzdrowisko-konstancin.pl

Usługi: EKG, echo serca, testy wysiłkowe, holter EKG oraz ciśnieniowy
 

CKR Centrum Kompleksowej Rehabilitacji

ul. Gąsiorowskiego 12/14
05-510 Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 703 08 88
www.ckr.pl

e-mail świadczenia odpłatne: centrummedyczneatckr [dot] pl
e-mail świadczenia NFZ: przychodniaatckr [dot] pl

Usługi NFZ: konsultacje specjalistyczne (ortopedia, neurologia), fizjoterapia, rehabilitacja domowa, pobyty szpitalne.

Usługi odpłatne: diagnostyka obrazowa (RTG, USG, rezonans magnetyczny), konsultacje specjalistyczne (ortopedia, reumatologia, neurologia, neurochirurgia, neurologopedia, neuropsychologia), operacje ortopedyczne i chirurgia kręgosłupa, fizjoterapia (fizjoterapia indywidualna, masaż, gimnastyka w wodzie, fizykoterapia), turnusy rehabilitacyjne na oddziale szpitalnym, rehabilitacja domowa, kriokomora, pływalnia, jaskinia solno-jodowa.

Centrum Zdrowia Psychicznego – Piaseczno

ul. Gąsiorowskiego 15 i 12/14
05-510 Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 150 17 77
www.czppiaseczno.pl
e-mail:  kontaktatczppiaseczno [dot] pl

Usługi NFZ: poradnictwo i leczeniem w zakresie zdrowia psychicznego. W poradni pacjentów przyjmuje zespół specjalistów: lekarze psychiatrzy, psychologowie i psychoterapeuci oraz inni specjaliści – np. terapeuci środowiskowi i pracownicy socjalni.


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/page/opieka-zdrowotna-0